Občianské združenie Prales

ZDRUŽENIA A SPOLKY
napísané 13.6.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 27.11.2013

Občianske združenie Prales vzniklo na sklonku roka 2009 v Rosine z vôle mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajný okolitý svet. Je dobrovoľníckym, nepolitickým združením všetkých ľudí, ktorí majú záujem byť nápomocní pri vytváraní a ochrane pozitívnych javov v krajine, zvyšovaní environmentálneho povedomia ľudí, ochrane kultúrneho dedičstva našich starých otcov. Spája odbornú a laickú verejnosť, v organizácii sa realizuje množstvo mladých nádejných vedcov, osvietencov a ľudí plných entuziazmu. Prales je OZ pôsobiace najmä na strednom Slovensku. www.oz-prales.com

Nové dokumenty