Nové dokumenty

 
27.3.2017 Ostatné zmluvy 2017
Zmluva o výpožičke KD
24.3.2017 Ostatné zmluvy 2016
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 27/2016
24.3.2017 Ostatné informácie
Pozvánka - zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. marca 2017
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 530
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 524
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 529
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 526
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 525
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 527
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 531
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 528
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 532
22.3.2017 Úradná tabuľa
Stavebné povolenie – Chodník od hlavného vstupu lesoparku Chrasť...““ – Mesto Žilina
21.3.2017 Stavebné tlačivá
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - vodná stavba


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript