Rosina bola v 70. rokoch 20.st. jednou z prvých plynofikovaných obcí

ROSINA V MÉDIÁCH
napísané 26.8.2016 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 26.8.2016

http://www.info.sk/sprava/113673/rosina-bola-v70-rokoch-20st-jednou-zprvych-plynofikovanych-obci/

Nové dokumenty