Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, štvrtok 09.08.2018 o 16,30 h. v KD

POZVÁNKA
napísané 6.8.2018 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 6.8.2018

Nové dokumenty