Stavanie mája

POZVÁNKA
napísané 19.4.2017 , zverejnil Ľubomír Rendár
aktualizované 28.4.2017

Komisia kultúry pri OcÚ v Rosine v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Rosine
Vás srdečne pozývajú na STAVANIE MÁJA
28. apríla 2017 o 17.00 hodine pred kostolom v Rosine
Tešíme sa na Vás!

Nové dokumenty