Riadne zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva Urbár Rosina

POZVÁNKA
napísané 20.2.2016 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 23.2.2016

Pozemkové spoločenstvo, Urbár Rosina, 01322 Rosina Vás pozýva na riadne zhromaždenie členov spoločenstva v sále Kultúrneho domu v Rosine dňa 12.3.2016 o 17:00 hod.

 1. Prezentácia účastníkov (16:00 - 17:00 hod.)
 2. Otvorenie
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, voľba zapisovateľa
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Schválenie programu
 6. Správa o činnosti PS Urbár Rosina, Urbariát Rosina, Urbariát II Rosina, Komposesorát Rosina v roku 2015
 7. Správa OLH (odborného lesného hospodára) o činnosti v r. 2015
 8. Správa o hospodárení jednotlivých PS v roku 2015
 9. Správa DR
 10. Informácia o likvidácií PS Urbariát Rosina, PS Urbariát II Rosina, PS Komposesorát Rosina
 11. Diskusia
 12. Prijatie uznesenia
 13. Záver

 

23.2.2016Pozvánka na riadne zhromaždenie členov spoločenstva 12.3.2016 (84.2 KB)pdf

Nové dokumenty

 

Projekty a aktivity obce