Verejná schôdza občanov k prevádzke na výrobu stavebného materiálu z popolčeka v pondelok 7. decembra 2015

POZVÁNKA
napísané 3.12.2015 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 3.12.2015

Vážení občania,

spoločnosť Žilinská teplárenská oznámila zámer vyrábať umelé kamenivo a stavebné zmesi z popolčeka. Umiestnenie poloprevádzky na výrobu bude pri samotnom odkalisku.

Obec Rosina informuje občanov, že do materiálov uvedeného zámeru teplárne je možné nahliadnuť na obecnom úrade počas pracovných dní, a to v termíne do 20. decembra. Materiál si môžete taktiež pozrieť aj na webovej stránke enviroportál (informačný portál rezortu MŽP SR).

V prípade realizácie tohto zámeru sa našej obce bude najviac dotýkať možný dopad na životné prostredie a zvýšenie počtu nákladných áut na komunikáciách Malá voda a Na Hájik.

Verejnosť môže písomné stanovisko doručiť na Okresný úrad v Žiline, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.
Verejná schôdza občanov k prevádzke na výrobu stavebného materiálu z popolčeka sa uskutoční v pondelok 07. decembra 2015 o 17. hodine v kultúrnom dome.

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce