Výsledky komunálnych volieb 2018

OZNAM
napísané 11.11.2018 , zverejnil Máliková Judita
aktualizované 11.11.2018

VÝSLEDKY VOLIEB V OBCI ROSINA 10. 11. 2018

Účasť

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Spolu obec

Počet oprávnených voličov

1091

1584

2675

Počet zúčastnených voličov

696

983

1679

Účasť v percentách

63,79

62,06

62,77

 

 

VOĽBY STAROSTU

Poradie

Meno a priezvisko

kandidáta

   

Počet hlasov

1.

Ing. Jozef Machyna

   

1091

2.

Mgr. Ján Vrtílek

   

408

3.

Jaroslav Lysík

   

158

 

 

 

VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Poradie

Meno a priezvisko

kandidáta

   

Počet hlasov

1.

Radoslav Zabavník 

   

703

2.

Mgr. Peter Ďuroška 

   

685

3.

Vladimír Kotrbanec

   

589

4.

Jozef Škvarna

   

550

5.

Stanislav Hodás 

   

537

6.

PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.

   

512

7.

Ing. Peter Cibulka

   

508

8.

 Ing. Stanislav Berzák     493

9.

 Ladislav Ďuriš      487

10.

Marián Holeša      458

11.

Maroš Jaššo     442

12.

Pavol Knapec      440

13.

Mária Pechočiaková     434

14.

Emília Čechová     430

15.

Ing. Jozef Porubčanský     403

16.

Mgr. Mária Hodásová     361

17.

Jaroslav Lysík     326

18.

Ladislav Majtán     311

19.

Ing. Viera Hatalová     279

20.

Eva Lysíková     276

21.

Anton Kováč     264

22.

Mgr. Elena Vanochová     253

23.

Ing. Ľubomír Bobuľa     240

24.

Štefan Paur     235

25.

Ing. Juraj Serva     231

26.

Radomír Tvrdý     202

27.

Vladimír Šulek     57

 

 

 

Nové dokumenty

 
19.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 67/2019
19.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 66/2019
16.8.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
16.8.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Združenie Pozemky Rosina - Bôrka
16.8.2019 Ostatné zmluvy 2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE
15.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 65/2019
15.8.2019 Zmluvy o dielo
Zmluva o dielo č.23/2019
14.8.2019 Úradná tabuľa
Stavebné povolenie – Petra Pavlovičová
14.8.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Zmluva o nájme KD
12.8.2019 Úradná tabuľa
Stavebné povolenie – 11692 – Rosina – predĺženie NNS“.
12.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č.64/2019
12.8.2019 zápisnice a uznesenia 2019
Zápisnica č.5/2019 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 17. júla 2019


Projekty a aktivity obce