Agra - Váh vyplácanie za pôdu

OZNAM
napísané 6.3.2018 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 6.3.2018

                                                                                    O Z N A M

 

        AGRA – VÁH, s.r.o., Martinčekova 1043, Varín  týmto oznamuje vlastníkom pôdy, ktorí majú uzatvorené nájomné zmluvy o prenájme pozemkov, že

 

                              dňa 15. marca  -  vo štvrtok  v čase od  10.00  –  do 14.00 hod.

                                                                                 a

                                dňa 16. marca  -  v piatok  v  čase  od  10.00  –  do 14.00 hod.


                         sa bude vyplácať nájomné za pôdu v priestoroch Kultúrneho domu v Rosine.

 

Prineste si občiansky preukaz, prípadne splnomocnenie v prípade preberania nájmu za inú osobu.

Upozorňujeme, že bez splnomocnenia nebude možné vyplatiť nájomné.

 

Prípadné informácie budú poskytnuté na tel. 0907 762 441

Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce