Verejná schôdza

OZNAM
napísané 7.2.2018 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 7.2.2018

Starosta obce pozýva všetkých občanov na verejnú schôdzu obce, ktorá sa uskutoční dňa 15. februára 2018 (štvrtok) o 17.00h v sále kultúrneho domu. 
Hlavným obsahom verejnej schôdze budú bilancia roku 2017, odkalisko Rosina, informácie o pripravovanom zrušení spojovacej komunikácie medzi Rosinou a Bytčicou. 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Nové dokumenty

 
25.4.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
Nájom Kuchyňa
25.4.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
Výpožička KD
23.4.2018 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 750
23.4.2018 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Obytný súbor IBV 8RD Rosina-Bračkovec I.etapa + II.etapa
23.4.2018 Úradná tabuľa
Upovedomenie o oprave chyby v písaní


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce