Volejbal

VOLEJBAL
napísané 8.6.2011 , zverejnil Ľubomír Rendár
aktualizované 27.3.2018

Volejbal v obci Rosina má dlhoročnú tradíciu, ktorá siaha až do r. 1940. Prvé volejbalové ihrisko v Rosine bolo vybudované v strede obce pri tzv. trérovej búde, kde bola kedysi čistička obilia. Dnes je na tomto mieste parkovisko obchodného domu Jednota. Zásluhu na vzniku tohto ihriska mali bývalý učiteľ Valér Marshalko a miestny kňaz Anton Piterka. Volejbal hrali v tom čase takmer všetky vekové kategórie Rosinčanov.

 

Hralo sa aj počas II. svetovej vojny. Keďže v tom čase nejestvovala medzi Žilinou a Rosinou osobná preprava, chodievalo sa do Rosiny pešo. V tých časoch sa nehrávala nijaká volejbalová súťaž, hrali sa len priateľské zápasy medzi domácimi obyvateľmi, pretože v okolitých dedinách sa volejbal nehrával. Problémy boli aj s volejbalovým výstrojom, každý hral v tom, čo mal, mnohí hrávali aj bosí.

Po oslobodení r. 1945 nastal všeobecne rozvoj športu, teda aj volejbalu. Začali sa hrávať priateľské zápasy s Tepličkou, Turím, Stráňavami a najmä Bôrikom, predchodcom dnešného Stavbára Žilina. Často sa hrávalo aj so študentmi žilinského gymnázia. V tomto období hrávali väčšinou študenti, najmä Peter Málik, Alojz Krajčí, Ľudovít Knapec, Valér Cíba, Anton Holeša, Ján Liščák, Ladislav Liščák, Štefan Muška, Ernest Chladecký, Ján Bednár, Leonard Muška, Milan Jaššo. Veľkým nadšencom a vynikajúcim hráčom bol rosinský kaplán Adam Dupkala.

R. 1956 sa vybudovalo vedľa futbalového ihriska aj nové volejbalové. To však bolo ďaleko od centra obce, a tak Rosinčania volejbal prestali hrávať. Vtedajšia volejbalová generácia sa rozpadla (štúdium, vojenčina, zamestnanie a pod.).
R. 1967 sa v Rosine vybudoval areál základnej školy s telocvičňou. Volejbal sa opäť začal hrávať. Na renesancii tohto športu mali zásluhu aj učitelia novej ZŠ: Martinček, Šimala, Vallo, Pavlovič. V tomto období nastupujúca generácia trénovala v každom ročnom období. Vytvorili sa tak reálne predpoklady na to, aby sa v Rosine mohla hrať volejbalová súťaž. Utvorilo sa vedenie volejbalového oddielu, ktorého predsedom bol Valér Cíba, trénerom bol Viktor Adamčík, bývalý hráč ZVL Kysucké Nové Mesto. Začala sa najúspešnejšia éra rosinského volejbalu.
Mužstvo Rosiny hneď v ročníku 1978/79 skončilo na čele II. triedy okresnej súťaže, keď prehrali jediný zápas s PCHZ (3 : 2). Družstvo Rosiny hralo v zložení: V. Adamčík, Valér Cíba, Š. Cíba, Vl. Cíba, L. Matejka, J. Vrtílek st., Š. Bury, J. Furták.
V roč. 1979/80 hralo družstvo Rosiny I. okresnú triedu a stali sa majstrami okresu Žilina.
V roč. 1980/81 sa v Rosine hrala krajská súťaž, pričom do Rosiny zavítali tímy: Považská Bystrica, Rajec, Dolný Kubín, Strážov, Mestečko, Červený Kameň, Dukla Žilina a Vojenská fakulta Žilina. V krajskej súťaži Rosinčania skončili na peknom 5. mieste – aj s posilou Juraja Cíbu, ktorý hrával za dorast žilinského Stavbára. Finančná a časová náročnosť krajskej súťaže však prinútila rosinské družstvo odhlásiť sa z nej. Hráči dostávali 10 Kčs (0,33 €) na zápas, čo nestačilo ani na stravu.

 

V ďalšom ročníku pre neskoré zaslanie prihlášky do I. triedy hralo družstvo Rosiny opäť II. oblastnú súťaž. Po ďalšej úspešnej sezóne 1981/82 postúpili do I. triedy, kde hrali s tímami Pozemných stavieb B, Stavoprojektu, Kovoslužby, VÚD, Drevoindustrie, PCHZ, AVIA, OÚNZ. Zostavu tvorili: V. Adamčík, Valér Cíba, Vladimír Cíba, Štefan Cíba, Juraj Cíba, P. Matejka, L. Kotrbanec, J. Oravčík. Rosina skončila na 3. mieste. V ročníku 1983/84 skončili na 2 mieste a stali sa víťazmi turnajov v Dlohom Poli a Rajeckých Tepliciach. V ročníku 1984/85, keď sa oslavovalo 45. výročie založenia volejbalu v Rosine, sa rosinský tím umiestnil na 4. mieste I. triedy. Rodina Cíbovcov sa pravidelne zúčastňuje na tradičnom turnaji rodín „Hrá celá rodina“ v Trstenej, kde už od začiatkov tohto turnaja r. 1984 vždy patria medzi favoritov.

Volejbalisti reprezentovali našu obec až do skončenia mestskej volejbalovej ligy v r. 1996(?), vtedy za tím Rosiny hrali už aj Marián Čerňanský, Leonard Vojtyla a František Liščák.
Po skončení mestskej volejbalovej ligy sa v Rosine hráva volejbal len rekreačne, počas školského roka trénujú v školskej telocvični Cíbovci, od r. 2007 hrávajú aj mladší Rosinčania, ktorí sa pravidelne zúčastňujú aj na turnajoch napr. u saleziánov (29. 11. 2003 – 4. miesto, 5. 6. 2004 – 4. miesto, 28. 5. 2005 – 2. miesto, 17. 11. 2006 – 1. miesto, 6. 10. 2007 – 5. miesto, 28. 3. a 24. 10. 2009 – 1. miesto), Love cup (2007 – 4. miesto, 2008 – 5. miesto, 2010 – 1. miesto) v zostave: Marián Čerňanský, Alena Kováčiková, Kristína Kováčová, Pavol Machyna, Ľubomír Machyna, Pavol Holeša, Ľubomír Rendár, sporadicky Kristína Čerenská, Veronika Hanulíková, Július Cíba, Dušan Jurkovič, Miloš Šottník, Miroslav Matlák. Od r. 2016 organizuje vedenie ZŠ s MŠ Rosina volejbalový turnaj Garlic cup, na ktorom hrajú proti sebe 4 tímy – aj s rosinskými odchovancami. Tím Rosinskí dr(i)či ho vyhrali v r. 2017 (Š. Cíba, Ján Cíba, D. Cíbová, P. Cíba, Ľ. Rendár, K. Kováčová) aj 2018 (M. Čerňanský, Š. Cíba, D. Cíbová, I. Zemčíková, Ľ. Rendár, M. Martoš, P. Novák). Volejbal hrajú aj členovia rodičovskej rady školy asi od r. 2007, tí sa zaslúžili o vybudovanie ihriska plážového volejbalu na školskom ihrisku, kde aj organizujú turnaje.

Na miestnej základnej škole viedla od 90. rokov volejbalový krúžok Alena Ohradková, od šk. r. 2008/09 do šk. r. 2009/2010 ho viedol Marián Čerňanský, od šk. r. 2016/17 ho vedú členovia rady školy Boris Chovan.

Nové dokumenty

 
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Ing.Ľubomír Machyna, Mgr. Katarína Machynová - rozšírenie verejného STL plynovodu
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Ing. Martin Janžo, Bc. Jozef Chovanec - rozvod plynu a SLP
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania - Ing.arch. Tibor Kočuta, Bc.Petra Kočutová – novostavba RD, prípojky IS, prístupová komunikácia, studňa
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Miloš Kozmon, Eva Kozmonová – novostavba RD, prípojky IS
14.10.2019 Úradná tabuľa
Predloženie odvolania na vyjadrenie účastníkom konania – MUDr.Pavol Šulan
14.10.2019 Zmluvy o dielo
Zmluva č.30/2019 o vytvorení diela o autorskom práve
14.10.2019 Úradná tabuľa
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania – SKV Žilina – rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie – I. etapa
11.10.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
11.10.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
11.10.2019 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta č.726 - Dodatok č.1
11.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 93/2019
10.10.2019 Faktúry prijaté
Prijaté faktúry 01.09.2019.-30.09.2019
10.10.2019 Úradná tabuľa
Výzva na predkladanie ponúk - "Dodávka a inštalácia prvkov detského ihriska"
9.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 92/2019
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Ing. Tomáš Barilič, Ing. Andrea Bariličová – novostavba RD, prípojky IS
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Branislav Fizik, Monika Fiziková – novostavba 2 RD, 2x prípojky IS, 2x žumpa
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Veronika Majtánová – prístupová komunikácia
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Ing. Jozef Roman – novostavba RD, prípojky IS
9.10.2019 Ostatné informácie
ODKALISKO ROSINA - REAKCIA STAROSTU
9.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 91/2019


Projekty a aktivity obce