Opustili nás

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
napísané 3.3.2015 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 27.5.2015 • 2018

  • máj
   • Ľudovít Rabčan, 67 r.

   • Mária Hodásová, 60r.

  • marec
   • Miroslav Berzák, 72 r.

  • február
   • Irena Pažická, 91 r.

   • Milan Hodás, 68 r.

   • Otto Ďuroška, 80 r.

  • január
   • Ferdinand Holeša, 84 r.

   • Elena Kyselová, 87r.

 • 2017

  • november
   • František Ďuriš, 91 r.

  • október
   • Stanislav Strážovec, 61 r.

  • september
   • Anna Vrtílková, 64 r.

   • Jozef Knapec, 63 r.

  • august
   • Margita Bukovinská, 80 r.

   • Emília Vrabcová, 63 r.

   • Anna Kulíšková, 51 r.

  • jún
   • Štefan Lovas, 73 r.

  • máj
   • Margita Šindléryová, 83 r.

   • Vladimír Babušík, 63 r.

   • Ján Brezáni, 74 r.

  • apríl
   • Ján Žúbor, 42 r.

   • Ondrej Ďuriš, 95 r.

   • Otília Ďurošková, 89 r.

  • marec
   • Jarmila Kyselová, 78 r.

   • Edita Chupeková, 68 r.

   • Jozef Holeša, 77 r.

  • február
   • Mária Moravčíková, 89 r.

   • Helena Ďurošková, 90 r.

  • január
   • Rudolf Dubovec, 61 r.

 • 2016

  • december
   • Ľubomír Ciba, 58 r.

   • Ján Meliš, 62 r.

   • Koloman Danišek, 86 r.

  • november
   • Rozália Buryová, 78 r.

  • október
   • Milan Kotrbanec, 64 r.

   • Mária Holešová, 92 r.

  • september
   • Františka Knapcová, 80 r.

   • Ladislav Holeša, 69 r.

   • Oľga Ďurošková, 78 r.

  • august
   • Jozefa Sluková, 81 r.

   • Štefan Magoč, 67 r.

  • júl
   • Antonia Máliková, 89 r.

  • jún
   • Vladimír Šemík, 68 r.

   • Oľga Čibenková, 81 r.

   • Anna Brozová, rod. Valicová, 74 r.

   • Mária Brezániová, rod. Ďurišová, 63 r.

  • máj
   • Irena Kováčiková, 91 r.

   • Vladimír Majtán, 79 r.

   • Rudolf Pažický, 91 r.

  • apríl
   • Alfonz Leško, 89 r.

  • marec
   • Jozef Krkoš, 56 r.

   • Jozefína Pučeková, 83 r.

   • Margita Machovská, 91 r.

   • Marian Krivoš, 76 r.

  • február
   • Vincent Kováčik, 77 r.

   • Jozefína Vrabcová, 96 r.

   • Miroslav Púčik, 55 r.

   • Jaroslav Krajčí, 68 r.

   • Róbert Babík, 63 r.

  • január
   • Zuzana Prostredná, 92 r.

   • Ľudmila Ďuratná, 85 r.

 • 2015

  • december
   • Ján Kováčik, 69 r.

  • november
   • Václav Pavela, 90 r.

   • Margita Kováčová, 83 r.

  • október
   • Anna Tvrdá, 58 r.

   • Mária Hoštáková, 54 r.

   • Vladimír Holeša, 71 r.

   • Margita Hesková, 75 r.

  • september
   • Veronika Krištofíková, 87 r.

  • august
   • Milan Ďuratný, 79 r.

   • Karol Ďuroška, 69 r.

  • júl
   • Irena Gonosová, 75 r.

   • Janka Kováčiková, 70 r.

   • Bohumil Matlák, 85 r.

   • Koloman Prostredný, 65 r.

  • jún
   • Otília Gjablová, 72 r.

  • máj
   • Mária Mihaldová, 85 r.

   • Emília Knapcová, 83 r.

  • marec
   • Pavel Knocík, 93 r.

   • Emil Machyna, 85 r.

  • február
   • Jozef Krajčí, 67 r.

   • Antónia Poláková, 87 r.

  • január
   • Helena Holienková, 59 r.

   • Karol Porubčanský, 87 r.

Nové dokumenty

 
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Ing.Ľubomír Machyna, Mgr. Katarína Machynová - rozšírenie verejného STL plynovodu
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Ing. Martin Janžo, Bc. Jozef Chovanec - rozvod plynu a SLP
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania - Ing.arch. Tibor Kočuta, Bc.Petra Kočutová – novostavba RD, prípojky IS, prístupová komunikácia, studňa
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Miloš Kozmon, Eva Kozmonová – novostavba RD, prípojky IS
14.10.2019 Úradná tabuľa
Predloženie odvolania na vyjadrenie účastníkom konania – MUDr.Pavol Šulan
14.10.2019 Zmluvy o dielo
Zmluva č.30/2019 o vytvorení diela o autorskom práve
14.10.2019 Úradná tabuľa
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania – SKV Žilina – rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie – I. etapa
11.10.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
11.10.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
11.10.2019 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta č.726 - Dodatok č.1
11.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 93/2019
10.10.2019 Faktúry prijaté
Prijaté faktúry 01.09.2019.-30.09.2019
10.10.2019 Úradná tabuľa
Výzva na predkladanie ponúk - "Dodávka a inštalácia prvkov detského ihriska"
9.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 92/2019
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Ing. Tomáš Barilič, Ing. Andrea Bariličová – novostavba RD, prípojky IS
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Branislav Fizik, Monika Fiziková – novostavba 2 RD, 2x prípojky IS, 2x žumpa
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Veronika Majtánová – prístupová komunikácia
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Ing. Jozef Roman – novostavba RD, prípojky IS
9.10.2019 Ostatné informácie
ODKALISKO ROSINA - REAKCIA STAROSTU
9.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 91/2019


Projekty a aktivity obce