Zmluvy o dotáciách

ZMLUVY
napísané 17.2.2012 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 21.2.2017

rok 2017

18.7.2017Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov č. 13/2017 (531.8 KB)pdf
6.6.2017Zmluva č. 37153 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (949.4 KB)pdf
31.3.2017Zmluva č. 6/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2017 (526.3 KB)pdf
29.3.2017Zmluva č. 7/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2017 (522.8 KB)pdf
27.3.2017Zmluva č. 8/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2017 (474.4 KB)pdf
13.3.2017Zmluva č. 9/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2017 (515.2 KB)pdf
1.3.2017Zmluva č. 5/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2017 (520.9 KB)pdf
24.2.2017Zmluva č. 4/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2017 (520.2 KB)pdf
20.2.2017Zmluva č. 3/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2017 (525.4 KB)pdf

rok 2016

25.7.2016Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov (535 KB)pdf
29.6.2016Zmluva č. 14/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2016 - STO Rosina (16.7 KB)docx
20.4.2016Zmluva č. 12/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2016 (17.4 KB)docx
15.4.2016Zmluva o poskytnutí dotácie - Farnosť Rosina 10/2016 (17 KB)docx
8.4.2016Zmluva č. 9/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2016 - holubári (16.6 KB)docx
7.4.2016Zmluva č. 8/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2016 - Jednota dôchodcov na Slovensku (16.6 KB)docx
15.3.2016Zmluva č. 5/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina - SURSUM CORDA (16.9 KB)docx
22.2.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (1019.7 KB)pdf
22.2.2016Sprievodný list k zmluve o dotácií (168.4 KB)pdf
9.2.2016Zmluva č. 2/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2016 - OŠK Rosina (16.2 KB)docx

rok 2015

6.10.2015Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy... (1.2 MB)pdf
10.7.2015Zmluva č. 104891 08U02 o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu formou dotácie - Zateplenie jednotlivých pavilónov ZŠ Rosina (4.3 MB)pdf
7.5.2015Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rosina na rok 2015 č.8 2015 - Farnosť Rosina (433.8 KB)pdf
16.4.2015Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rosina na rok 2015 č.4 2015 - základnej organizácií SZZ (425.1 KB)pdf
16.4.2015Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rosina na rok 2015 č.3 2015 - STO Rosina (430.7 KB)pdf
30.3.2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2015 č.7 2015 - spevacky zbor (410.5 KB)pdf
30.3.2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2015 č.5 2015 - chovatelia holubov (403.4 KB)pdf
30.3.2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2015 č.6 2015 - jednota dôchodcov (408.9 KB)pdf
30.3.2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2015 č.2 2015 - HBC (411.5 KB)pdf
30.3.2015Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2015 č.1 2015 - osk (423.2 KB)pdf

rok 2014

29.1.2014Zmluva o poskytnutí dotácie na r. 2014 s HBC Rosina (15 KB)docx
29.1.2014Zmluva o poskytnutí dotácie 2014 - Sursum Corda (15.2 KB)docx
28.1.2014Zmluva o poskytnutí dotácie 2014 - Záhradkári (15 KB)docx
28.1.2014Zmluva o poskytnutí dotácie dotácie z rozp. obce na r. 14 - STO (14.4 KB)docx
28.1.2014Zmluva o poskytnutí dotácie 2014 - JDS (14.4 KB)docx
28.1.2014Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na r. 2014 pre Miestny spolok červený kríž (15 KB)docx
28.1.2014Zmluva dotácie z rozp. obce na r. 2014 pre OŠK Rosina (14.2 KB)docx
28.1.2014Zmluva o poskytnutí dotácie z rozp. obce na r. 2014 - Holubiari (15 KB)docx
28.1.2014Zmluva o poskytnutí dotácie z rozp. obce na r. 2014 - FÚ (14.4 KB)docx

Nové dokumenty

 
23.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č. 76/2017
23.8.2017 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Rosina ako prípad hodný osobitného zreteľa
23.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania – Jaromír Brezáni
22.8.2017 Úradná tabuľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby – 801-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 2,035 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22.8.2017 Voľby do orgánov samospravnych krajov 2017
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 622
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 623
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 621
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 613
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 618
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 615
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 614
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 617
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 616
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 620
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 619
17.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o zmene a doplnení podkladov pre rozhodnutie – KNAPECSTEEL, s.r.o.
17.8.2017 Úradná tabuľa
Odstúpenie spisu – Peter Jaššo, Ing. Marcel Jaššo, Ing. Roman Jaššo, Mgr. Marcela Jaššová, Anna Jaššová
17.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č.75/2017


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript