Ako vybaviť rybársky lístok

AKO VYBAVIŤ
napísané 22.3.2012 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 9.2.2016

Obec na základe žiadosti vydá rybársky lístok (RL). Na Slovensku sa športový rybolov (lov rýb udicou) riadi zákonom č. 139/2002 Z. z. v platnom znení (ďalej „zákon“) a vyhláškou č. 185/2006 Z. z. k zákonu o rybárstve (ďalej „vyhláška“). Každý záujemca o lov rýb v slovenských vodách je povinný mať počas lovu pri sebe platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov. Na vybavenie RL je potrebný osobný doklad napr. občiansky preukaz alebo pas. K jeho vydaniu nie je potrebné absolvovať žiadne skúšky. Rybárksy lístok sa vybavuje na počkanie. Cena RL sa odvíja od požadovanej doby platnosti:

Týždenný 1,50 €
Mesačný 3,00 €
Ročný 6,50 €
Trojročný 16,50 €

 

Pozn.: Cena RL je stanovená zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení zákona č. 583/2003 Z. z., prílohy – Sadzobník správnych poplatkov, položky 38.

Pre deti do 15 rokov sa RL vydáva bezplatne.

Platnosť týždenného RL je 7 dní.
Platnosť ročného je 365 dní.
V prípade straty RL vydá príslušný úrad jeho duplikát.

Žiadosť sa podáva do podateľne OcÚ.

9.2.2016Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (42 KB)doc

Nové dokumenty