Životné jubileum 95 rokov

KULTÚRA
napísané 27.9.2019 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 27.9.2019

V uplynulých dňoch sa dožil krásneho životného jubilea 95. rokov náš spoluobčan pán Alojz Hodás.

K sviatku mu prišli zablahoželať zástupcovia obce.

Zo srdca mu prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky v kruhu svojich blízkych, Božieho požehnania. Nech mu jeho vitalita a chuť do života ešte dlho vydrží.

Všetko najlepšie!

 

Nové dokumenty