Mikuláš 2011

KULTÚRA
napísané 3.12.2011 , zverejnil Ľubomír Rendár
aktualizované 27.11.2013

V nedeľu 4. 12. 2011 prišiel do kostola v Rosine sv. Mikuláš. Po sv. omši vyšiel na priestranstvo pred kostolom a všetkým deťom, ktoré prišli, rozdal mikulášske balíčky plné rozličných sladkostí. Akú radosť mali deti z Rosiny, môžete si pozrieť na fotografiách pod týmito riadkami.

Nové dokumenty

 
19.1.2018 Zápisnice a uznesenia 2017
Zápisnica č. 6/2017 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 13.12.2017
19.1.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
výpožička KD
17.1.2018 Objednávky 2018
Obj. č. 1, 2 a 3/2018
17.1.2018 Úradná tabuľa
Oznámenie o dražbe – KN-C 1788/173 k.ú. Rosina
17.1.2018 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 738


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript