Uvítanie detí do života 2015

KULTÚRA
napísané 8.1.2016 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 8.1.2016

Dňa 28.12.2015 sme uvítali do života našich najmladších obyvateľov, ktorých si starosta Jozef Machyna pozval aj s rodičmi do kultúrneho domu, aby sa vzájomne zoznámili. Pre rodičov bolo pripravené malé občerstvenie spojené s vystúpením. Starosta rodičom odovzdal finančný príspevok, uvítaciu listinu, darček a zablahoželal im k narodeniu ich detí. Nových obyvateľov našej obce sme zapísali do Pamätnej knihy, kde rodičia k menám svojich detí  pridali svoj podpis.

Nové dokumenty