Uvítanie detí do života 2015

KULTÚRA
napísané 8.1.2016 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 8.1.2016

Dňa 28.12.2015 sme uvítali do života našich najmladších obyvateľov, ktorých si starosta Jozef Machyna pozval aj s rodičmi do kultúrneho domu, aby sa vzájomne zoznámili. Pre rodičov bolo pripravené malé občerstvenie spojené s vystúpením. Starosta rodičom odovzdal finančný príspevok, uvítaciu listinu, darček a zablahoželal im k narodeniu ich detí. Nových obyvateľov našej obce sme zapísali do Pamätnej knihy, kde rodičia k menám svojich detí  pridali svoj podpis.

Nové dokumenty

 
19.1.2018 Zápisnice a uznesenia 2017
Zápisnica č. 6/2017 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 13.12.2017
19.1.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
výpožička KD
17.1.2018 Objednávky 2018
Obj. č. 1, 2 a 3/2018
17.1.2018 Úradná tabuľa
Oznámenie o dražbe – KN-C 1788/173 k.ú. Rosina
17.1.2018 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 738


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript