Uvítanie detí do života 2015

KULTÚRA
napísané 8.1.2016 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 8.1.2016

Dňa 28.12.2015 sme uvítali do života našich najmladších obyvateľov, ktorých si starosta Jozef Machyna pozval aj s rodičmi do kultúrneho domu, aby sa vzájomne zoznámili. Pre rodičov bolo pripravené malé občerstvenie spojené s vystúpením. Starosta rodičom odovzdal finančný príspevok, uvítaciu listinu, darček a zablahoželal im k narodeniu ich detí. Nových obyvateľov našej obce sme zapísali do Pamätnej knihy, kde rodičia k menám svojich detí  pridali svoj podpis.

Nové dokumenty

 
18.7.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
Zmluva o nájme KD
13.7.2018 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rosina
13.7.2018 Ostatné zmluvy 2018
Hromadná licenčná zmluva
13.7.2018 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania – Ing. Ľubomír Machyna, Mgr. Katarína Machynová
13.7.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
13.7.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
prenájom KD
13.7.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
12.7.2018 Voľby 2018
Informácie pre voliča


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce