Uvítanie detí do života sa uskutočnilo 9. júla 2015 v kultúrnom dome v Rosine

KULTÚRA
napísané 12.7.2015 , zverejnil Ľubomír Rendár
aktualizované 22.7.2015

Obec Rosina spoločne s komisiou kultúry pamätala aj na našich najmenších obyvateľov Rosiny. Vo štvrtok 9. júla 2015 o 15.30 hod. v kultúrnom dome v Rosine sa uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. Na slávnosti sa zúčastnili rodičia 9 detí, z 11 pozvaných. V kultúrnom programe zaspievala Terazka Mičechová. Prítomným sa prihovoril starosta obce Ing. Jozef Machyna a predsedníčka komisie kultúry Mária Pechočiaková. Rodičom zaželali veľa síl a trpezlivosti pri výchove svojich ratolestí. Z rúk predstaviteľov obce si rodičia prevzali uvítaciu listinu s menom svojho dieťatka, peknú ružu, malý darček a finančný príspevok pre novonarodené dieťa od obce. Na záver oficiálnej časti bolo prichystané malé občerstvenie.

Mali sme česť uvítať do života tieto deti:

Adela Tichá
Ema Brózová
Jakub Harcek
Teodor Jenča
Tatiana Krkošová
Marek Manga
Emma Balátová
Samuel Panák
Natália Ďuranová
Sebastián Škorvánek
Jakub Šutara

 

Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.

Čo mu dáme do vena? Vence, kvety, kvetičky?

K tomu úsmev otca – lásku jeho mamičky!

Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.

Ostatné fotografie s deťmi si môžete vyžiadať na obecnom úrade.

Nové dokumenty