3. výročie posviacky kostola s koncertom Adventure Strings

KULTÚRA
napísané 9.7.2014 , zverejnil Ľubomír Rendár
aktualizované 14.7.2014

Pri príležitosti 3. výročia konsekrácie Kostola sv. Kataríny v Rosine pripravil v nedeľu 6. 7. 2014 Farský úrad v Rosine v spolupráci s komisiou kultúry OÚ v Rosine pohostenie a koncert kvarteta Adventure Strings – majstrov v hre na sláčikových nástrojoch. Po slávnostnej sv. omši celebrovanej dp. Jánom Bittšanským spolu s naším p. farárom Stanislavom Vnukom vystúpili Adventure Strings s výberom zo svojho širokého rôznorodého repertoára vážnej hudby aj známych skladieb, napr. z filmovej produkcie. Po sv. omši aj počas koncertu sa mohli všetci ponúknuť výbornými zákuskami a koláčikmi, prípadne ochutnať vínko. Organizátorom a všetkým tým, ktorí podali pomocnú ruku, ďakujeme a takisto aj pekárni Ďuroška za slané koláčiky, ale aj pracovníkom z OÚ v Rosine za pomoc pri príprave podujatia.

Ľ. Rendár

Foto: Michal Harcek

Nové dokumenty