Medzinárodný deň starších osôb 2012

Fotografie: M. Pechočiaková a Ľ. Rendár

Nové dokumenty