Neoprávnený rozkop novozrekonštruovanej komunikácie

OZNAM
napísané 25.11.2019 , zverejnil Máliková Judita
aktualizované 25.11.2019

Počas víkendu v našej obci bola nelegálne rozkopaná Ulica Pusté neznámou osobou. Rekonštrukcia tejto komunikácie bola financovaná z rozpočtu obce, teda z daní nás všetkých občanov.

Záujem obce bolo skvalitniť podmienky nielen miestnym podnikateľom, ale aj nám všetkým, ktorí komunikáciu využívame. Veľmi nás mrzí, že bezohľadnosťou niektorých jedincov táto snaha bola ignorovaná.

 Obecný úrad Rosina

 

 

Nové dokumenty