Zatvorená Materská škola v Rosine od 09.10.2019 - 15.10.2019

OZNAM
napísané 8.10.2019 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 8.10.2019

 

Na základe rozhodnutia

Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva v Žiline

– odbor hygiena detí a mládeže  

zo dňa 08.10.2019

z dôvodu prudkého nárastu ochorenia detí v Materskej škole Rosina

(44 % chýbajúcich detí) bude

od stredy  09.10.2019

do utorka 15.10.2019

prevádzka MŠ prerušená.

Prevádzka MŠ začne

v stredu 16.10.2019.

 

 

 

V Rosine 08.10.2019                                                       PhDr. Ľubomíra Tudíková

                                                                                                   riaditeľka školy

Nové dokumenty