Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rosine dňa 26.júna 2019

OZNAM
napísané 21.6.2019 , zverejnil Máliková Judita
aktualizované 21.6.2019

Nové dokumenty