Stavanie mája

OZNAM
napísané 25.4.2018 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 23.5.2019

Obecný úrad Rosina v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Rosine
Vás srdečne pozývajú na STAVANIE MÁJA 
30. apríla 2019 o 16.00 hodine
pred Kostolom sv. Kataríny Alexandrijskej

Tešíme sa na Vás

 

Na akcii sa bude vyhotovovať zvukový a obrazový záznam. Účastník udeľuje organizátorovi súhlas s vyhotovením a spracovaním zvukového a obrazového záznamu týkajúceho sa účastníka v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

 

Nové dokumenty