História stolného tenisu v obci

Začiatky stolného tenisu v Rosine
Pamätníci si spomínajú na začiatky stolného tenisu v starej škole (namiesto ktorej dnes stojí budova Jednoty), kde hrávali napr. František Liščák, Vladimír Valica, František Ďuriš, Rudolf Ďuriš a ďalší.

Vznik organizovaného oddielu stolného tenisu
Za vznikom organizovaného oddielu stolného tenisu je Jaroslav Pavela st. spolu s učiteľom telesnej výchovy Kolomanom Maršalom, bývalým riaditeľom ZDŠ Višňové, ktorý po r. 1968 musel z politických dôvodov odísť, a tak prišiel do novej školy v Rosine. J. Pavela mal záujem trénovať žiakov stolný tenis, čomu bol riaditeľ novej základnej deväťročnej školy E. Martinček naklonený, ale po invázii Česko-Slovenska vojskami Varšavskej zmluvy v r. 1968 sa situácia skomplikovala. Stolný tenis sa však hrával takmer každý deň v rámci záujmového krúžku po vyučovaní pod vedením učiteľa Kolomana Maršalu, ktorý stál za výchovou stolných tenistov aj v susednom Višňovom. Na ZDŠ Rosina sa každoročne konali majstrovstvá školy, keď napríklad v škol. rokoch 1970/71 a 1971/72 sa stal majstrom školy Jozef Ďuratný.

Oddiel stolného tenisu oficiálne patril pod Telovýchovnú jednotu Rosina až od septembra r. 1972, keď už bol aj prihlásený do okresnej stolnotenisovej súťaže. Vedúcim oddielu stolného tenisu TJ Rosina bol Jaroslav Pavela st. V spolupráci  s učiteľom Maršalom sa záujem o šport zvyšoval. V telocvični základnej školy postupne pribúdali stoly s kvalitným samostatným osvetlením. V súťaži dospelých vtedy nastupovali hráči Jaroslav Pavela st., Marián Valica, Jaroslav Majtaník, Jozef Valica (neskôr sa odsťahoval do Považskej Bystrice), Karol Holeša (neskôr sa odsťahoval do Kysuckého Nového Mesta) a talentovaný žiak Štefan Cíba. V súťaži žiakov v škol. r. 1972/73 odohrali súťažné zápasy formou turnajov Elena Porubčanská, Milan Kucharčík, Štefan Cíba. Majstrom školy sa v škol. r.  1972/73 aj 1973/74 stal Štefan Cíba. Na turnaji žiakov okresu Žilina obsadil 2. miesto a Rosinu reprezentovali aj ďalší žiaci: Milan Kucharčík, Ján Ďuroška, Milan Mravec, Elena Porubčanská, Mária Bičanovská a Alena Ďuratná. Za mužov už nastupovali na súťažné stretnutia v sez. 1975/76 aj Pavol Cíba a Milan Šupina.

V tomto období sa organizovali Pionierske súťaže žiakov na Slovene 1973 – 1978, s ktorými sa na nich zúčastňoval učiteľ Maršala – v 2. polovici 70. rokov patrili medzi najlepších žiakov v stolnom tenise Ondrej Ďuroška – majster okresu v r. 1976 a Peter Kais – vicemajster okresu, 1977 Dušan Majtán – vicemajster okresu. V r. 1977 sa vo svojich 14. rokoch prebojoval do tímu dospelých výbornými výsledkami aj Dušan Ďuratný. V roku 1978 uspeli v okresnej lige družstiev žiakov Dušan Ďuratný, Dušan Majtán, Jozef Komačka a Juraj Cíba – majstri okresu družstiev, v tom čase pomáhal s trénovaním žiakov aj Vladimír Hruboš st. Medzi šikovné stolné tenistky patrili v tom čase Hana Knapcová a Elena Bukovinská.

Okolo r. 1980 už boli prihlásené do súťaží 2 družstvá dospelých: za tím A nastupovali Jaroslav Pavela st., Dušan Ďuratný, Marián Valica, Ján Úkrop, Stanislav Úkrop, za tím B, ktorý tvorili žiaci, hrali Ladislav Kováč, Miroslav Michalovič, Dušan Majtán, Štefan Kováčik, Jozef Komačka, Jaroslav Kais, Juraj a Ján Cíbovci neskôr aj Jaroslav Michalovič.

{photo[6318,6316,6315,6314,6313,6312,6309]}
V osemdesiatych rokoch 20. stor. sa stolný tenis v Rosine tešil najväčšej popularite, samozrejme, po športe č. 1, ktorým bol futbal. Podpora stolného tenisu bola najmä zo strany vedenia základnej školy, ktorej riaditeľom bol od jej otvorenia Emil Martinček, žiaci aj dospelí mohli trénovať 4-krát týždenne.

{photo[6322,6321,6320,6319]}

Kvalitná výchova stolných tenistov sa prejavila aj v súťaži žiakov, keď sa stali v škol. r. 1984/85 majstrami okresu Žilina. V rokoch 1983 – 85 hrávali súťažne za žiakov Juraj Beniač, Branislav Beniač, Jaroslav Bukovinský, Jaroslav Pavela ml. Medzi talentovaných žiakov v stolnom tenise v tomto období patrili aj Marian Hodas, Zdeno Obšivan, Ivan Beniač, Dušan Brezáni, Dalibor Pekár, Miroslav Hýll, Miroslav Švorčík, Marián Kováčik, Juraj Hrstka, Peter Majerík a iní. V r. 1989 Dušan Ďuratný vo svojich 26 rokoch už svojou kvalitou prerástol najvyššiu okresnú súťaž, preto išiel hrať do Višňového, kde hral 2. aj 3. ligu.

Po páde politického totalitného režimu r. 1989 sa situácia skomplikovala – nové vedenie školy predložilo stolným tenistom nové podmienky prenájmu telocvične, ktoré sa nedali akceptovať, a tak po sezóne 1990/91 bola činnosť stolnotenisového oddielu TJ Rosina ukončená. Talentovaní stolní tenisti Miroslav Michalovič, Štefan Kováčik, Ladislav Kováč, Dušan Ďuratný, Branislav Beniač a neskôr aj Dušan Majtán odišli hrať súťažné zápasy do Višňového, kde mali vytvorené dobré podmienky.
Stolný tenis v obci v súčasnosti
Ľ. Rendár
{photo[6311,6310,6308,6307]}
{photo[6317]}
Zápisy zo zápasov z 80-tych rokov (zdroj: Dušan Ďuratný)
{gallery[206]}

hore

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

Vlastné nastavenie cookies