Urbár Rosina Vás pozýva na riadne zhromaždenie dňa 10. 3. 2018

POZVÁNKA
napísané 7.2.2018 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 7.2.2018

Pozemkové spoločenstvo, Urbár Rosina, 013 22 Rosina Vás pozýva na riadne zhromaždenie členov spoločenstva v sále Kultúrneho domu v Rosine dňa 10.3.2018 o 16:00 hod.

Program:

 1. Prezentácia účastníkov (15:00 – 16:00 hod.)
 2. Otvorenie
 3. Voľba mandátovej, volebnej, návrhovej komisie, voľba zapisovateľa
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Schválenie programu
 6. Správa o činnosti PS Urbár Rosina v roku 2017
 7. Správa OLH ( odborného lesného hospodára ) o činnosti v roku 2017
 8. Správa o hospodárení PS Urbár Rosina v roku 2017
 9. Správa DR
 10. Správa o odčlenení časti majetku
 11. Diskusia
 12. Prijatie uznesenia

Záver

7.2.2018Pozvánka - Pozemkové spoločenstvo, Urbár Rosina (111.6 KB)pdf

Nové dokumenty

 
19.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 67/2019
19.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 66/2019
16.8.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
16.8.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Združenie Pozemky Rosina - Bôrka
16.8.2019 Ostatné zmluvy 2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE
15.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 65/2019
15.8.2019 Zmluvy o dielo
Zmluva o dielo č.23/2019
14.8.2019 Úradná tabuľa
Stavebné povolenie – Petra Pavlovičová
14.8.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Zmluva o nájme KD
12.8.2019 Úradná tabuľa
Stavebné povolenie – 11692 – Rosina – predĺženie NNS“.
12.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č.64/2019
12.8.2019 zápisnice a uznesenia 2019
Zápisnica č.5/2019 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 17. júla 2019


Projekty a aktivity obce