Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: „Rekonštrukcia ihriska“

OZNAM
napísané 5.9.2019 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 5.9.2019

Lehota na predkladanie ponúk je do 18.9.2019 do 10:00 hod.

 

5.9.2019Výzva na predkladanie ponúk_ IHRISKO_REKONŠTRUKCIA (383.8 KB)pdf
5.9.2019Príloha č. 3 2019_07_30-Zmluva o dielo_0.06_upravená (52.3 KB)docx
5.9.2019Splátkový kalendár (47 KB)doc
5.9.2019Príloha č. 1 - Kriteria (14.7 KB)docx
5.9.2019Príloha č. 2 Výkaz-výmer final – kópia (15.1 KB)xlsx

Projekty a aktivity obce