ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

OZNAM
napísané 5.10.2018 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 15.4.2019

Obec Rosina oznamuje občanom, že v dňoch 15. - 17. apríla bude prebiehať zber objemného odpadu. Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené na hornom a dolnom konci obce pri autobusových zastávkach a v centre obce za nákupným strediskom.

Žiadame občanov, aby po naplnení kapacity kontajnerov nenechávali ďalší odpad vedľa nich!

 

NADROZMERNÝ alebo OBJEMNÝ ODPAD  je odpad, ktorý z dôvodu veľkých rozmerov nie je možné vložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad.

Príklady nadrozmerného odpadu sú:

koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, matrace, detské kočíky, bicykle, okná bez skla, dvere bez skla a  podobne.

 

NIE však drobný stavebný odpad (tehly, betón, obkladačky, dlaždice, panely, štrk, starý cement, staré vápno, sklobetón a podobne)

NIE biologický odpad  (tráva, konáre, lístie, slama, seno a podobne)

NIE elektrický a elektronický odpad (chladničky, televízory, rádiá, počítače a podobne)

NIE pneumatiky

NIE ďalší nebezpečný odpad (farby, riedidlá, záhradkárske postreky a hnojivá, motorové a rastlinné oleje, obaly z nebezpečných látok, akumulátory, batérie a podobne)

NIE azbest a azbestová krytina

NIE odpady, ktoré patria do triedeného zberu

NIE zmesový komunálny odpad

Nové dokumenty

Projekty a aktivity obce