close


  

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

OZNAM
napísané 26.7.2018 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 20.8.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 26.07.2018 od 06:00 hod do odvolania.

26.7.2018Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru (62.4 KB)pdf

Nové dokumenty

Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce