Dotácia na rekonštrukciu Domu smútku

OZNAM
napísané 19.6.2018 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 17.7.2018

Dňa 27.03.2018 obec Rosina predložila na Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018“ na projekt „Rekonštrukcia Domu smútku“.

Na základe odborného posúdenia v zmysle hodnotiaceho procesu Environmentálneho fondu „Rozhodnutím ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu“ obec získala na uvedený projekt dotáciu vo výške 40 000,00 EUR.

Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce