Dotácia na kompostéry

OZNAM
napísané 19.6.2018 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 17.7.2018

Obec Rosina získala nenávratnú finančnú dotáciu vo výške 137 529, 57 EUR na nákup záhradných kompostérov, ktorý dostane každá domácnosť v obci. V roku 2017 obec podala  žiadosť o poskytnutie NFP (názov projektu: „ Obstaranie kompostérov za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“) z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý bol zameraný na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v rámci konania o žiadosti overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a vyhodnotil, že žiadosť splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosť schválil „Rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok“.

Nové dokumenty

 
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 47/2019
16.7.2019 Zmluvy na služby
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 46/2019
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 45/2019
15.7.2019 Ostatné informácie
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rosine 17.07.2019
15.7.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
15.7.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
12.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 44/2019
9.7.2019 Úradná tabuľa
Záverečný účet Rosina 2018
9.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č.43/2019
9.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č.42/2019


Projekty a aktivity obce