VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH

OZNAM
napísané 8.11.2017 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 8.11.2017

7.11.2017VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV (61.3 KB)docx

výstrahy počasia na zajtra

Nové dokumenty

 
17.11.2017 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rosina
17.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 711
17.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 710
16.11.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o výrube drevín – výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných prastov (SSE-D, a.s.)
16.11.2017 Úradná tabuľa
Verejná telekomunikačná optická sieť KOREX I. Etapa – rozhodnutie
16.11.2017 Úradná tabuľa
Dodatok č.3 k VZN 1/2015 - návrh
16.11.2017 Objednávky 2017
Obj. č. 107/2017.
16.11.2017 Úradná tabuľa
Rozpočet na rok 2018 - návrh
15.11.2017 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD1
15.11.2017 Zmluvy o nájme a prenájme
Zmluva o prenájme KD
15.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 720
15.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 723
15.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 721
15.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 726
15.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 722
15.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 724
15.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 725
14.11.2017 Úradná tabuľa
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rosina na I. polrok 2018


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript