Vývoz separovaného zberu pre rok 2017

OZNAM
napísané 2.2.2017 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 2.2.2017

Kovy      
    Sklo      
Tetrapak  
  Papier    
    Plasty    
 
4.1. Streda   6.1. Piatok   3.1. Utorok   2.1. Pondelok
1.2. Streda   27.1 Piatok   24.1. Utorok   16.1. Pondelok
1.3. Streda   17.2. Piatok   14.2. Utorok   30.1. Pondelok
29.3. Streda   10.3. Piatok   7.3. Utorok   13.2. Pondelok
26.4. Streda   31.3. Piatok   28.3. Utorok   27.2. Pondelok
24.5. Streda   21.4. Piatok   18.4. Utorok   13.3. Pondelok
21.6. Streda   12.5. Piatok   9.5. Utorok   27.3. Pondelok
19.7. Streda   2.6. Piatok   30.5. Utorok   10.4. Pondelok
16.8. Streda   23.6. Piatok   20.6. Utorok   24.4. Pondelok
13.9. Streda   14.7. Piatok   11.7. Utorok   9.5. Utorok
11.10. Streda   4.8. Piatok   1.8. Utorok   22.5. Pondelok
8.11. Streda   25.8. Piatok   22.8. Utorok   5.6. Pondelok
6.12. Streda   14.9. Štvrtok   12.9. Utorok   19.6. Pondelok
2018
  6.10. Piatok   3.10. Utorok   3.7. Pondelok
3.1.2018 Streda   27.10. Piatok   24.10. Utorok   17.7. Pondelok
      16.11. Štvrtok   14.11. Utorok   31.7. Pondelok
      8.12. Piatok   5.12. Utorok   14.8. Pondelok
      29.12. Piatok   27.12. Streda   28.8. Pondelok
      2018
  2018
  11.9. Pondelok
      19.1.2018 Piatok   16.1.2018 Utorok   25.9. Pondelok
                  9.10. Pondelok
                  23.10. Pondelok
             
>> zmenený deň vývozu z dôvodvu sviatku!       6.11. Pondelok
                  20.11. Pondelok
                  4.12. Pondelok
                  18.12. Pondelok
                  2018
                  2.1.2018 Utorok

 

Nové dokumenty

 
23.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č. 76/2017
23.8.2017 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Rosina ako prípad hodný osobitného zreteľa
23.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania – Jaromír Brezáni
22.8.2017 Úradná tabuľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby – 801-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 2,035 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22.8.2017 Voľby do orgánov samospravnych krajov 2017
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 622
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 623
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 621
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 613
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 618
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 615
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 614
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 617
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 616
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 620
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 619
17.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o zmene a doplnení podkladov pre rozhodnutie – KNAPECSTEEL, s.r.o.
17.8.2017 Úradná tabuľa
Odstúpenie spisu – Peter Jaššo, Ing. Marcel Jaššo, Ing. Roman Jaššo, Mgr. Marcela Jaššová, Anna Jaššová
17.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č.75/2017


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript