Vývoz separovaného zberu pre rok 2017

OZNAM
napísané 2.2.2017 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 2.2.2017

Kovy      
    Sklo      
Tetrapak  
  Papier    
    Plasty    
 
4.1. Streda   6.1. Piatok   3.1. Utorok   2.1. Pondelok
1.2. Streda   27.1 Piatok   24.1. Utorok   16.1. Pondelok
1.3. Streda   17.2. Piatok   14.2. Utorok   30.1. Pondelok
29.3. Streda   10.3. Piatok   7.3. Utorok   13.2. Pondelok
26.4. Streda   31.3. Piatok   28.3. Utorok   27.2. Pondelok
24.5. Streda   21.4. Piatok   18.4. Utorok   13.3. Pondelok
21.6. Streda   12.5. Piatok   9.5. Utorok   27.3. Pondelok
19.7. Streda   2.6. Piatok   30.5. Utorok   10.4. Pondelok
16.8. Streda   23.6. Piatok   20.6. Utorok   24.4. Pondelok
13.9. Streda   14.7. Piatok   11.7. Utorok   9.5. Utorok
11.10. Streda   4.8. Piatok   1.8. Utorok   22.5. Pondelok
8.11. Streda   25.8. Piatok   22.8. Utorok   5.6. Pondelok
6.12. Streda   14.9. Štvrtok   12.9. Utorok   19.6. Pondelok
2018
  6.10. Piatok   3.10. Utorok   3.7. Pondelok
3.1.2018 Streda   27.10. Piatok   24.10. Utorok   17.7. Pondelok
      16.11. Štvrtok   14.11. Utorok   31.7. Pondelok
      8.12. Piatok   5.12. Utorok   14.8. Pondelok
      29.12. Piatok   27.12. Streda   28.8. Pondelok
      2018
  2018
  11.9. Pondelok
      19.1.2018 Piatok   16.1.2018 Utorok   25.9. Pondelok
                  9.10. Pondelok
                  23.10. Pondelok
             
>> zmenený deň vývozu z dôvodvu sviatku!       6.11. Pondelok
                  20.11. Pondelok
                  4.12. Pondelok
                  18.12. Pondelok
                  2018
                  2.1.2018 Utorok

 

výstrahy počasia na dnes

Nové dokumenty

 
19.10.2017 Všeobecné záväzné nariadenia 2017
VZN č.3/2017 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje v obci Rosina
19.10.2017 Všeobecné záväzné nariadenia 2017
VZN č. 2/2017 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 6 Územného plánu obce Rosina
19.10.2017 Objednávky 2017
Obj.č. 97/2017
19.10.2017 Objednávky 2017
Obj.č. 99/2017
19.10.2017 Objednávky 2017
Obj.č. 98/2017
18.10.2017 Ostatné zmluvy 2017
Zmluva č. 32/2017 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
17.10.2017 Objednávky 2017
Obj.č. 96/2017
17.10.2017 Objednávky 2017
Obj.č. 95/2017
16.10.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením – Dáša Turčeková
13.10.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 650
13.10.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 648
13.10.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 647
13.10.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 649
13.10.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 651
13.10.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 645
13.10.2017 Zmluvy o nájme a prenájme
Zmluva o prenájme KD
13.10.2017 Objednávky 2017
Obj.č. 94/2017
12.10.2017 Úradná tabuľa
Rozhodnutie – Prístrešok pre osobný automobil
11.10.2017 Stavebné tlačivá
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – vodná stavba
11.10.2017 Objednávky 2017
Obj.č. 92/2017


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript