Zmena časov vývozu separovaného zberu

OZNAM
napísané 18.5.2016 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 18.5.2016

Vážení občania,

vývoz separovaného zberu sa bude realizovať podľa nových termínov v nasledujúcej tabuľke. Zmeny sa týkajú plastov a papieru, ktoré sa od budúceho týždňa budú vyvážať raz týždenne.

Vývoz komunálneho odpadu v obci Rosina sa aj naďalej bude realizovať každý týždeň v stredu (ulice Prostredná, Odtrnovie, Veľká voda a Malá voda – iba pravá strana smerom od cintorína do Žiliny) a vo štvrtok (ostatné ulice).

 

Kovy

   

Sklo + TETRAPAK

 

Papier

   

Plasty

 

3.2.

Streda

 

15.1.

Piatok

 

19.1.

Utorok

 

18.1.

Pondelok

2.3.

Streda

 

5.2.

Piatok

 

9.2.

Utorok

 

1.2.

Pondelok

30.3.

Streda

 

26.2.

Piatok

 

1.3.

Utorok

 

15.2.

Pondelok

27.4.

Streda

 

18.3.

Piatok

 

22.3.

Utorok

 

29.2.

Pondelok

25.5.

Streda

 

8.4.

Piatok

 

12.4.

Utorok

 

14.3.

Pondelok

22.6.

Streda

 

29.4.

Piatok

 

3.5.

Utorok

 

29.3.

Utorok !!

20.7.

Streda

 

20.5.

Piatok

 

24.5.

Utorok

 

11.4.

Pondelok

17.8.

Streda

 

10.6.

Piatok

 

31.5.

Utorok

 

25.4.

Pondelok

14.9.

Streda

 

1.7.

Piatok

 

7.6.

Utorok

 

9.5.

Pondelok

12.10.

Streda

 

22.7.

Piatok

 

14.6.

Utorok

 

23.5.

Pondelok

9.11.

Streda

 

12.8.

Piatok

 

21.6.

Utorok

 

30.5.

Pondelok

7.12.

Streda

 

2.9.

Piatok

 

28.6.

Utorok

 

6.6.

Pondelok

28.12.

Streda

 

23.9.

Piatok

 

5.7.

Utorok

 

13.6.

Pondelok

     

14.10.

Piatok

 

12.7.

Utorok

 

20.6.

Pondelok

     

4.11.

Piatok

 

19.7.

Utorok

 

27.6.

Pondelok

     

25.11.

Piatok

 

26.7.

Utorok

 

4.7.

Pondelok

     

16.12.

Piatok

 

2.8.

Utorok

 

11.7.

Pondelok

           

9.8.

Utorok

 

18.7.

Pondelok

           

16.8.

Utorok

 

25.7.

Pondelok

           

23.8.

Utorok

 

1.8.

Pondelok

           

30.8.

Utorok

 

8.8.

Pondelok

           

6.9.

Utorok

 

15.8.

Pondelok

           

13.9.

Utorok

 

22.8.

Pondelok

           

20.9.

Utorok

 

29.8.

Pondelok

           

27.9.

Utorok

 

5.9.

Pondelok

           

4.10.

Utorok

 

12.9.

Pondelok

           

11.10.

Utorok

 

19.9.

Pondelok

           

18.10.

Utorok

 

26.9.

Pondelok

           

25.10.

Utorok

 

3.10.

Pondelok

           

1.11.

Utorok

 

10.10.

Pondelok

           

8.11.

Utorok

 

17.10.

Pondelok

           

15.11.

Utorok

 

24.10.

Pondelok

           

22.11.

Utorok

 

31.10.

Pondelok

           

29.11.

Utorok

 

7.11.

Pondelok

           

6.12.

Utorok

 

14.11.

Pondelok

           

13.12.

Utorok

 

21.11.

Pondelok

           

20.12.

Utorok

 

28.11.

Pondelok

           

27.12.

Utorok

 

5.12.

Pondelok

                 

12.12.

Pondelok

                 

19.12.

Pondelok

                 

26.12.

Pondelok

 

Nové dokumenty

 
23.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č. 76/2017
23.8.2017 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Rosina ako prípad hodný osobitného zreteľa
23.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania – Jaromír Brezáni
22.8.2017 Úradná tabuľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby – 801-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 2,035 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22.8.2017 Voľby do orgánov samospravnych krajov 2017
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 622
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 623
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 621
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 613
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 618
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 615
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 614
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 617
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 616
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 620
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 619
17.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o zmene a doplnení podkladov pre rozhodnutie – KNAPECSTEEL, s.r.o.
17.8.2017 Úradná tabuľa
Odstúpenie spisu – Peter Jaššo, Ing. Marcel Jaššo, Ing. Roman Jaššo, Mgr. Marcela Jaššová, Anna Jaššová
17.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č.75/2017


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript