Úradná tabuľa

DOKUMENTY
napísané 11.4.2014 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 10.10.2015

15.12.2017Rozhodnutie- ministerstvo dopravy a výstavby SR (3.9 MB)pdf
7.12.2017Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové“ (211.2 KB)pdf
6.12.2017Dodatok č.3 k VZN 1/2015 (348.7 KB)pdf
6.12.2017Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením – Diaľnica D1 Lietavská Lúčka (1.9 MB)pdf
4.12.2017Rozhodnutie – povolenie zmeny nedokončenej stavby – Daša Turčeková (983.7 KB)pdf
16.11.2017Oznámenie o výrube drevín – výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných prastov (SSE-D, a.s.) (979.4 KB)pdf
16.11.2017Verejná telekomunikačná optická sieť KOREX I. Etapa – rozhodnutie (3.8 MB)pdf
14.11.2017Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rosina na I. polrok 2018 (19.2 KB)docx
11.9.2017Zmluva o dielo č. 19/2017 (3.4 MB)pdf
8.12.2017Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 19/2017 (446.9 KB)pdf
20.4.2017Záverečný účet obce Rosina za rok 2016 (3.3 MB)pdf
11.4.2017Zisťovanie SILC (256.4 KB)pdf
22.11.2016Rozpočet na rok 2017 - výdaj (106.7 KB)pdf
22.11.2016Rozpočet na r. 2017 - príjmy (87.2 KB)pdf
22.11.2016Rozpočet 2017-tabuľka (74.4 KB)pdf
8.9.2016Informácia o začatí vyvlastňovania konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zákona č. 282/2015 Z.z. (206.1 KB)pdf
20.5.2016Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní – Žilinská teplárenská, a.s. „Výroba umelého kameniva a stavebných zmesí“ (4.8 MB)pdf
12.5.2016 Záverečný účet obce za rok 2015 (2.9 MB)pdf
9.2.2016Zhodnotenie roku 2015 (5.7 MB)pdf
17.12.2015Zaslanie stanoviska - "Výroba umelého kameniva a stavebných zmesí" (1.1 MB)pdf
30.6.2015Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie (409.1 KB)pdf
27.4.2015Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 1000 eur za obdobie I. štvrťroka 2015 (238 KB)pdf

Nové dokumenty

Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript