Úradná tabuľa

DOKUMENTY
napísané 11.4.2014 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 10.10.2015

19.3.2019Oznámenie o začatí stavebného konania – Božena Chríbiková, Peter Chríbik (878 KB)pdf
19.3.2019Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Juraj Dolník, Mgr. Lucia Dolníková (1 MB)pdf
13.3.2019Oznámenie o dražbe – MIKOMIX, spol. s r.o. „v konkurze“ (1.5 MB)pdf
11.3.2019Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán mesta Žiliny – Zmeny a doplnky č.7(6b) (2.3 MB)pdf
11.3.2019Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán mesta Žiliny (143.8 KB)pdf
26.2.2019NÁVRH - VZN č. 1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania na území obce Rosina (811.4 KB)pdf
22.2.2019Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rosine (116.1 KB)pdf
12.2.2019Čerpanie finančného rozpočtu 2018 (456.4 KB)pdf
4.2.2019Výzva na predkladanie ponúk – Obnova a stavebné úpravy Obecného úradu Rosina Príloha č.1 (9.3 MB)zip
4.2.2019Výzva na predkladanie ponúk – Obnova a stavebné úpravy Obecného úradu Rosina Príloha č.3 (120 KB)doc
4.2.2019Výzva na predkladanie ponúk – Obnova a stavebné úpravy Obecného úradu Rosina Príloha č.2 (225 KB)pdf
4.2.2019Výzva na predkladanie ponúk – Obnova a stavebné úpravy Obecného úradu Rosina (1.9 MB)pdf
19.1.2019Voľba hlavného kontrolóra obce Rosina 2019 (15.3 KB)docx
7.12.2018Pozvánka na riadne zasadnutie (222.2 KB)pdf
19.11.2018Návrh plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rosina na I. polrok 2019 (208.8 KB)pdf
13.9.2018Rozhodnutie - povolenie zmeny stavby pred dokončením diaľnica D1 Višňové - Dubná skala (1.7 MB)pdf
26.6.2018Zaverecny ucet obce za rok 2017 (426 KB)doc
11.6.2018Obj. č. 34 a 35/2018 (265.4 KB)pdf
9.5.2018Záverečný účet obce za rok 2017 - Návrh (334 KB)doc
16.11.2017Oznámenie o výrube drevín – výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných prastov (SSE-D, a.s.) (979.4 KB)pdf
20.4.2017Záverečný účet obce Rosina za rok 2016 (3.3 MB)pdf
11.4.2017Zisťovanie SILC (256.4 KB)pdf
22.11.2016Rozpočet na rok 2017 - výdaj (106.7 KB)pdf
22.11.2016Rozpočet na r. 2017 - príjmy (87.2 KB)pdf
22.11.2016Rozpočet 2017-tabuľka (74.4 KB)pdf
8.9.2016Informácia o začatí vyvlastňovania konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zákona č. 282/2015 Z.z. (206.1 KB)pdf
20.5.2016Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní – Žilinská teplárenská, a.s. „Výroba umelého kameniva a stavebných zmesí“ (4.8 MB)pdf
12.5.2016 Záverečný účet obce za rok 2015 (2.9 MB)pdf
17.12.2015Zaslanie stanoviska - "Výroba umelého kameniva a stavebných zmesí" (1.1 MB)pdf
30.6.2015Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie (409.1 KB)pdf
27.4.2015Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 1000 eur za obdobie I. štvrťroka 2015 (238 KB)pdf

Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce