Úradná tabuľa

DOKUMENTY
napísané 11.4.2014 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 10.10.2015

23.1.2019Oznámenie – Rekultivácia odkaliska ŽT, a.s. Žilina (154.8 KB)pdf
22.1.2019Oznámenie o začatí stavebného konania – Ing. Ľubomír Machyna, Katarína Machynová (1.1 MB)pdf
19.1.2019Voľba hlavného kontrolóra obce Rosina 2019 (15.3 KB)docx
16.1.2019Odstúpenie spisu – LIVING, novostavba dvoch rodinných domov (475.4 KB)pdf
16.1.2019Oznámenie o začatí stavebného konania – Ing. Ľubomír Machyna (916 KB)pdf
15.1.2019Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou Rosina (462.3 KB)pdf
7.12.2018Pozvánka na riadne zasadnutie (222.2 KB)pdf
19.11.2018Návrh plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rosina na I. polrok 2019 (208.8 KB)pdf
13.9.2018Rozhodnutie - povolenie zmeny stavby pred dokončením diaľnica D1 Višňové - Dubná skala (1.7 MB)pdf
26.6.2018Zaverecny ucet obce za rok 2017 (426 KB)doc
11.6.2018Obj. č. 34 a 35/2018 (265.4 KB)pdf
9.5.2018Záverečný účet obce za rok 2017 - Návrh (334 KB)doc
16.11.2017Oznámenie o výrube drevín – výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných prastov (SSE-D, a.s.) (979.4 KB)pdf
20.4.2017Záverečný účet obce Rosina za rok 2016 (3.3 MB)pdf
11.4.2017Zisťovanie SILC (256.4 KB)pdf
22.11.2016Rozpočet na rok 2017 - výdaj (106.7 KB)pdf
22.11.2016Rozpočet na r. 2017 - príjmy (87.2 KB)pdf
22.11.2016Rozpočet 2017-tabuľka (74.4 KB)pdf
8.9.2016Informácia o začatí vyvlastňovania konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zákona č. 282/2015 Z.z. (206.1 KB)pdf
20.5.2016Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní – Žilinská teplárenská, a.s. „Výroba umelého kameniva a stavebných zmesí“ (4.8 MB)pdf
12.5.2016 Záverečný účet obce za rok 2015 (2.9 MB)pdf
17.12.2015Zaslanie stanoviska - "Výroba umelého kameniva a stavebných zmesí" (1.1 MB)pdf
30.6.2015Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie (409.1 KB)pdf
27.4.2015Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 1000 eur za obdobie I. štvrťroka 2015 (238 KB)pdf

Nové dokumenty

Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce