close


  

Úradná tabuľa

DOKUMENTY
napísané 11.4.2014 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 10.10.2015

20.3.2018Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové (489.7 KB)pdf
13.3.2018Oznámenie o začatí stavebného konania – Ing. Jozef Kováčik, Ing. Martina Kováčiková, PhD. (744.1 KB)pdf
12.3.2018Oznámenie o začatí územného konania – IBV 9 RD Odtrnovie Rosina - technická infraštruktúra – Ing. Martin Janžo, Bc. Jozef Chovanec (564 KB)pdf
7.3.2018Zverejnenie zámeru_zámen pozemkov Bukovinský (16.1 KB)docx
7.3.2018Zverejnenie zámeru_zámen pozemkov Majtán (15.8 KB)docx
28.2.2018Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny – Marián Holeša (271.7 KB)pdf
16.11.2017Oznámenie o výrube drevín – výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných prastov (SSE-D, a.s.) (979.4 KB)pdf
16.11.2017Verejná telekomunikačná optická sieť KOREX I. Etapa – rozhodnutie (3.8 MB)pdf
20.4.2017Záverečný účet obce Rosina za rok 2016 (3.3 MB)pdf
11.4.2017Zisťovanie SILC (256.4 KB)pdf
22.11.2016Rozpočet na rok 2017 - výdaj (106.7 KB)pdf
22.11.2016Rozpočet na r. 2017 - príjmy (87.2 KB)pdf
22.11.2016Rozpočet 2017-tabuľka (74.4 KB)pdf
8.9.2016Informácia o začatí vyvlastňovania konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zákona č. 282/2015 Z.z. (206.1 KB)pdf
20.5.2016Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní – Žilinská teplárenská, a.s. „Výroba umelého kameniva a stavebných zmesí“ (4.8 MB)pdf
12.5.2016 Záverečný účet obce za rok 2015 (2.9 MB)pdf
17.12.2015Zaslanie stanoviska - "Výroba umelého kameniva a stavebných zmesí" (1.1 MB)pdf
30.6.2015Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie (409.1 KB)pdf
27.4.2015Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 1000 eur za obdobie I. štvrťroka 2015 (238 KB)pdf

Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce