Narodili sa

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
napísané 3.3.2015 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 27.5.2015 • 2017

  • august
   • Adam Madeja nové

   • Lucia Vranová nové

  • júl
   • Marko Čibenka

   • Natália Ďurišová

  • jún
   • Tamara Tomaškinová

   • Alec Jurík

   • Michaela Jaššová

  • máj
   • Eliška Harantová

   • Samuel Majtán

   • Kristína Vangelová

  • apríl
   • Šimon Bavolár

   • Nela Petláková

  • marec
   • Natália Adamusová

   • Natália Vrabcová

   • Natália Gašpieriková

   • Michal Melicherčik

  • február
   • Zara Chovancová

   • Timotej Čadecký

  • január
   • Lívia Behančínová

   • Michal Kotrbanec

 • 2016

  • december
   • Michal Moravčík

   • Eliška Václavíková

  • november
   • Barbora Loncová

   • Lívia Valicová

   • Alexandra Mikulová

  • október
   • Paulína Madigárová

   • Lukáš Brna

   • Vladimír Klago

  • august
   • Matej Mažgút

   • Sára Rychnavská

   • Nina Prunyiová

   • Sofia Milatová nové

  • júl
   • Lea Paurová

   • Matthias Krajinčák

   • Lilien Zimenová

   • Filip Fujak

   • Michal Kováč

  • jún
   • Adam Ďuriš

   • Katarína Klabníková

  • máj
   • Sebastián Sedliaček

   • Mário Čičmanec

   • Linda Hodásová

  • apríl
   • Matúš Senko

   • Kristián Kuric

   • Michal Kováč

  • marec
   • Adam Hálka

   • Kristián Belúch

   • Slávka Šulová

  • február
   • Radoslav Šupej

  • január
   • Valentína Zabavníková

   • Lucia Pavelová

   • Adam Janík

   • Dávid Kapšo

 • 2015

  • december
   • Marek Turčan

  • november
   • Jakub Kubina

  • október
   • Michal Kais

   • Peter Tkáčik

  • september
   • Lukáš Janík

   • Samuel Ďuroška

   • Roman Majtán

  • august
   • Natália Babčaníková

   • Daniel Maximilián Majtán

  • júl
   • Viktória Vislocká

   • Dominik Chudomel

   • Sofia Babčaníková

   • Matej Chovan

   • Lukáš Švikruha

  • jún
   • Tatiana Krkošová

  • máj
   • Jakub Harcek

   • Ema Brózová

   • Jakub Šutara

   • Emma Balátová

  • marec
   • Natália Ďuranová

   • Sebastián Škorvánek

   • Samuel Panák

   • Marek Manga

   • Adela Tichá

  • január
   • Teodor Jenča

Nové dokumenty

 
23.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č. 76/2017
23.8.2017 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Rosina ako prípad hodný osobitného zreteľa
23.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania – Jaromír Brezáni
22.8.2017 Úradná tabuľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby – 801-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 2,035 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22.8.2017 Voľby do orgánov samospravnych krajov 2017
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 622
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 623
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 621
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 613
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 618
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 615
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 614
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 617
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 616
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 620
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 619
17.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o zmene a doplnení podkladov pre rozhodnutie – KNAPECSTEEL, s.r.o.
17.8.2017 Úradná tabuľa
Odstúpenie spisu – Peter Jaššo, Ing. Marcel Jaššo, Ing. Roman Jaššo, Mgr. Marcela Jaššová, Anna Jaššová
17.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č.75/2017


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript