AKO VYBAVIŤ 22.3.2012

Ako vybaviť výrub drevín

AKO VYBAVIŤ 6.1.2013

Sociálna komisia

AKO VYBAVIŤ 22.3.2012

Ako vybaviť drobnú stavbu

ZMLUVY 17.2.2012

Zmluvy o dotáciách

ZMLUVY 17.2.2012

Ostatné zmluvy

ZMLUVY 20.8.2013

Kúpno-predajné zmluvy

DOHODY 10.6.2015

Dohody

ZMLUVY O DIELO 10.6.2015

Zmluvy o dielo

ZMLUVY NA SLUŽBY 10.6.2015

Zmluvy na služby

OBJEDNÁVKY 7.1.2015

Objednávky

NARIADENIA OBCE 10.6.2016

VZN platné pre rok 2019

NARIADENIA OBCE 21.12.2011

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rosina - archív

2019

NARIADENIA OBCE 13.2.2015

Obecné poplatky

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce