Zmluvy na služby

ZMLUVY NA SLUŽBY
napísané 10.6.2015 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 28.7.2016

16.7.2019Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu (598.5 KB)pdf
3.7.2019Zmluva o zabezpečení zhodnotenia a zneškodnenia odpadu (1 MB)pdf
12.6.2019Zmluva o spracovaní osobných údajov (1.9 MB)pdf
12.6.2019Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL (953 KB)pdf
12.6.2019Zmluva o vytvorení webového sídla (1.6 MB)pdf
12.6.2019Zmluva o prevádzke webového sídla (957.1 KB)pdf
3.1.2019Zmluva o poskytovaní právnej pomoci (1.5 MB)pdf
31.12.2018Zmluva o poskytovaní právnej pomoci (1.5 MB)pdf
23.11.2018Zmluva č. 28_2018 o zabezpečovaní komplexnej zimnej údržby komunikácií v obci Rosina (1.7 MB)pdf
21.9.2018Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (1.6 MB)pdf
18.6.2018Rámcová zmluva odvoz a likvidácia odpadu (2.5 MB)pdf
29.12.2017Zmluva o poskytovaní právnej pomoci č.34/2017 (1.2 MB)pdf
20.6.2017Zmluva o poskytovaní služieb č. 12/2017 (4.4 MB)pdf
25.7.2016Zmluva o zabezpečení reklamy (283.8 KB)pdf
20.7.2016Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (2.4 MB)pdf
11.12.2015Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-570-007/2015 (1.5 MB)pdf
9.12.2015Zmluva o poskytovaní služieb - separovaný zber (56.1 KB)pdf
19.5.2016Dodatku č.1 zmluvy č. Z201539565_Z (417.4 KB)pdf
15.6.2015Zmluva o zabezpečovaní komplexnej zimnej údržby komunikácií v obci Rosina (1.9 MB)pdf
12.6.2015Zmluva o prevádzkovaní kuchyne a zabezpečovaní služieb stravovania (2.6 MB)pdf
30.3.2015Dodatok k zmluve o dovoze stravy zo dňa 07.01.2009 (599.8 KB)pdf
10.3.2015Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu Višňové (6.6 MB)pdf
12.2.2015Zmluva o spracovaní zmien a doplnkov č.5 ÚP obce Rosina (1.3 MB)pdf
26.1.2015 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci (2.4 MB)pdf
31.8.2015Dodatok č. 1 k zmluve o právnej pomoci (55 KB)pdf

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce