Kúpno-predajné zmluvy

ZMLUVY
napísané 20.8.2013 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 18.4.2019

Kúpno-predajné zmluvy za rok 2019

19.7.2019Kúpna zmluva (1.4 MB)pdf
4.2.2019Kúpna zmluva (1.6 MB)pdf

Kúpno-predajné zmluvy za rok 2018

18.9.2018Kompostéry publicita web stránka Rosina (37.2 KB)docx
18.9.2018Hlásenie realizácie aktivít projektu (134.3 KB)pdf
3.9.2018Kúpna zmluva č. Z201832333_Z (113 KB)pdf

Kúpno-predajné zmluvy za rok 2017

3.1.2018Kúpna zmluva č. 31/2017 (1.4 MB)pdf
20.10.2017Kúpna zmluva č. 30/2017 (1.4 MB)pdf
31.5.2017Kúpna zmluva č. 10/2017 (1.3 MB)pdf

Kúpno-predajné zmluvy za rok 2015

10.12.2015Kúpna zmluva - cisternový automobil (21.7 KB)docx
19.10.2015Kúpna zmluva - C. Berlingo (27.1 KB)docx
20.5.2015Kúpna zmluva - motorové cisternové vozidlo (1.4 MB)pdf

Kúpno-predajné zmluvy

5.8.2014Kúpna zmluva Obec Rosina - Kubicová (718.2 KB)pdf
16.2.2014Kúpna zmluva Obec Rosina a manželia Kováčikovci (457.2 KB)pdf
9.12.2013Kúpna zmluva Štefan Kotrbanec a Melánia Kotrbancová (17.6 KB)docx
23.9.2013Kúpna zmluva Valica (902.4 KB)pdf
20.8.2013Kúpna zmluva - Chovan (1.2 MB)pdf
20.8.2013Kúpna zmluva - Čavojská (1.1 MB)pdf
20.8.2013Kúpna zmluva - Adamčíková (1007.1 KB)pdf
20.8.2013Dodatok č.1 - Adamčíková (474.8 KB)pdf
11.4.2013Kúpna zmluva na predaj pozemku p. Filo (663.9 KB)pdf
1.10.2012Kúpna zmluva na predaj pozemku Varecha Gardlová (13.9 KB)docx
2.4.2013Dodatok ku kupnej zmluve na predaj pozemku s p. Gardlovou z 27.11.2012 (39.9 KB)docx
30.5.2012Kúpno-predajná zmluva - H. Turčanová (264.8 KB)pdf
21.3.2012Kúpna zmluva -STEEL Slovakia (383.8 KB)pdf

 

 

Nové dokumenty

 
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Ing.Ľubomír Machyna, Mgr. Katarína Machynová - rozšírenie verejného STL plynovodu
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Ing. Martin Janžo, Bc. Jozef Chovanec - rozvod plynu a SLP
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania - Ing.arch. Tibor Kočuta, Bc.Petra Kočutová – novostavba RD, prípojky IS, prístupová komunikácia, studňa
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Miloš Kozmon, Eva Kozmonová – novostavba RD, prípojky IS
14.10.2019 Úradná tabuľa
Predloženie odvolania na vyjadrenie účastníkom konania – MUDr.Pavol Šulan
14.10.2019 Zmluvy o dielo
Zmluva č.30/2019 o vytvorení diela o autorskom práve
14.10.2019 Úradná tabuľa
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania – SKV Žilina – rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie – I. etapa
11.10.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
11.10.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
11.10.2019 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta č.726 - Dodatok č.1
11.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 93/2019
10.10.2019 Faktúry prijaté
Prijaté faktúry 01.09.2019.-30.09.2019
10.10.2019 Úradná tabuľa
Výzva na predkladanie ponúk - "Dodávka a inštalácia prvkov detského ihriska"
9.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 92/2019
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Ing. Tomáš Barilič, Ing. Andrea Bariličová – novostavba RD, prípojky IS
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Branislav Fizik, Monika Fiziková – novostavba 2 RD, 2x prípojky IS, 2x žumpa
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Veronika Majtánová – prístupová komunikácia
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Ing. Jozef Roman – novostavba RD, prípojky IS
9.10.2019 Ostatné informácie
ODKALISKO ROSINA - REAKCIA STAROSTU
9.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 91/2019


Projekty a aktivity obce