Zastupiteľstvo obce Rosina

SAMOSPRÁVA
napísané 29.5.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 18.10.2016

Na zasadnutí OcZ Rosina 28. 09. 2015 boli zostavené a schválené tieto komisie

Drahomíra Holešová
Eva Lysíková
Jaroslav Michalovič
Mgr. Ján Vrtílek
PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.
Stanislav Hodás
Jaroslav Lysík
Ing. Jozef Porubčanský
Mária Pechočiaková


Na zasadnutí OcZ Rosina 11. 12. 2014 boli zostavené a schválené tieto komisie

sociálna komisia

predseda: Mgr. Ján Vrtílek

 • Mgr. Mária Hodásová
 • Mária Urbanová

stavebná komisia

predseda: Ing. Peter Holeša

 • Stanislav Hodás
 • Jaroslav Michalovič
 • Ing. Viera Hatalová
 • Ing. Stanislav Berzák
 • Peter Cibulka
 • Ján Vrtílek

komisia verejného poriadku a životného prostredia

predseda: Jaroslav Lysík

 • Bc. Miroslav Bičanovský
 • Miroslav Kučera

finančná komisia

predseda: Drahomíra Holešová

 • Ing. Jozef Porubčanský
 • Ing. Miroslav Damaška
 • Ing. Karol Krutek
 • Ing. Martina Čelková
 • Milan Hruška

komisia kultúry, školstva a športu

predsedníčka: Mária Pechočiaková

 • PaedDr. Ľubomír Rendár., PhD.
 • Juraj Beniač
 • Drahomíra Holešová
 • Eva Lysíková
 • Mgr. Mária Hodásová
 • Katarína Hanulíková

 

 

 

 

Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce