Zastupiteľstvo obce Rosina

SAMOSPRÁVA
napísané 29.5.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 5.12.2018

Poslanci zvolení do obecného zastupiteľstva 

Ing. Stanislav Berzák
Ing. Peter Cibulka
Ladislav Ďuriš
Mgr. Peter Ďuroška
Stanislav Hodás
Vladimír Kotrbanec
PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.
Jozef Škvarna
Radoslav Zabavník

 


Na ustanovujúcom zasadnutí  Obecného zastupiteľstva v Rosine dňa 26. 11. 2018 boli zriadené komisie a zvolení predsedovia a členovia týchto komisií nasledovne:

Finančná komisia

predseda: Ing. Stanislav  Berzák

 • Róbert Valica
 • PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.
 • Ing. Karol Krutek
 • Ing. Alexandra Hreusíková

Sociálna komisia

predseda: Ladislav Ďuriš

 • Márián Holeša

Stavebná komisia

predseda:  Pavol Knapec

 • Ing. Peter  Cibulka
 • Stanislav Hodás
 • Ing. Juraj Serva 
 • Emília Čechová

Poriadková komisia  a komisia  životného prostredia

predseda: Mgr. Peter Ďuroška

 • Vladimír  Kotrbanec
 • Maroš  Jaššo

Kultúrna komisia 

predseda: Jozef Škvarna

 • Emília Čechová
 • Darina Ďurišová
 • Ing. Stanislav Berzák
 • Ing. Martina Mitringová

Športová komisia

predseda:  PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.

 • Radoslav Zabavník
 • Jozef Škvarna
 • Pavol Trzuba

 

 

 

 

Nové dokumenty

 
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 47/2019
16.7.2019 Zmluvy na služby
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 46/2019
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 45/2019
15.7.2019 Ostatné informácie
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rosine 17.07.2019
15.7.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
15.7.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
12.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 44/2019
9.7.2019 Úradná tabuľa
Záverečný účet Rosina 2018
9.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č.43/2019
9.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č.42/2019


Projekty a aktivity obce