Zastupiteľstvo obce Rosina

SAMOSPRÁVA
napísané 29.5.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 18.10.2016

Na zasadnutí OcZ Rosina 28. 09. 2015 boli zostavené a schválené tieto komisie

Drahomíra Holešová
Eva Lysíková
Jaroslav Michalovič
Mgr. Ján Vrtílek
PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.
Stanislav Hodás
Jaroslav Lysík
Ing. Jozef Porubčanský
Mária Pechočiaková


Na zasadnutí OcZ Rosina 11. 12. 2014 boli zostavené a schválené tieto komisie

sociálna komisia

predseda: Mgr. Ján Vrtílek

 • Mgr. Mária Hodásová
 • Mária Urbanová

stavebná komisia

predseda: Ing. Peter Holeša

 • Stanislav Hodás
 • Jaroslav Michalovič
 • Ing. Viera Hatalová
 • Ing. Stanislav Berzák
 • Peter Cibulka
 • Ján Vrtílek

komisia verejného poriadku a životného prostredia

predseda: Jaroslav Lysík

 • Bc. Miroslav Bičanovský
 • Miroslav Kučera

finančná komisia

predseda: Drahomíra Holešová

 • Ing. Jozef Porubčanský
 • Ing. Miroslav Damaška
 • Ing. Karol Krutek
 • Ing. Martina Čelková
 • Milan Hruška

komisia kultúry, školstva a športu

predsedníčka: Mária Pechočiaková

 • PaedDr. Ľubomír Rendár., PhD.
 • Juraj Beniač
 • Drahomíra Holešová
 • Eva Lysíková
 • Mgr. Mária Hodásová
 • Katarína Hanulíková

 

 

 

 

Nové dokumenty

 
18.7.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
Zmluva o nájme KD
13.7.2018 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rosina
13.7.2018 Ostatné zmluvy 2018
Hromadná licenčná zmluva
13.7.2018 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania – Ing. Ľubomír Machyna, Mgr. Katarína Machynová
13.7.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
13.7.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
prenájom KD
13.7.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
12.7.2018 Voľby 2018
Informácie pre voliča


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce