Zastupiteľstvo obce Rosina

SAMOSPRÁVA
napísané 29.5.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 18.10.2016

Na zasadnutí OcZ Rosina 28. 09. 2015 boli zostavené a schválené tieto komisie

Drahomíra Holešová
Eva Lysíková
Jaroslav Michalovič
Mgr. Ján Vrtílek
PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.
Stanislav Hodás
Jaroslav Lysík
Ing. Jozef Porubčanský
Mária Pechočiaková


Na zasadnutí OcZ Rosina 11. 12. 2014 boli zostavené a schválené tieto komisie

sociálna komisia

predseda: Mgr. Ján Vrtílek

 • Mgr. Mária Hodásová
 • Mária Urbanová

stavebná komisia

predseda: Ing. Peter Holeša

 • Stanislav Hodás
 • Jaroslav Michalovič
 • Ing. Viera Hatalová
 • Ing. Stanislav Berzák
 • Peter Cibulka
 • Ján Vrtílek

komisia verejného poriadku a životného prostredia

predseda: Jaroslav Lysík

 • Bc. Miroslav Bičanovský
 • Miroslav Kučera

finančná komisia

predseda: Drahomíra Holešová

 • Ing. Jozef Porubčanský
 • Ing. Miroslav Damaška
 • Ing. Karol Krutek
 • Ing. Martina Čelková
 • Milan Hruška

komisia kultúry, školstva a športu

predsedníčka: Mária Pechočiaková

 • PaedDr. Ľubomír Rendár., PhD.
 • Juraj Beniač
 • Drahomíra Holešová
 • Eva Lysíková
 • Mgr. Mária Hodásová
 • Katarína Hanulíková

 

 

 

 

Nové dokumenty

 
23.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č. 76/2017
23.8.2017 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Rosina ako prípad hodný osobitného zreteľa
23.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania – Jaromír Brezáni
22.8.2017 Úradná tabuľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby – 801-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 2,035 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22.8.2017 Voľby do orgánov samospravnych krajov 2017
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 622
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 623
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 621
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 613
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 618
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 615
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 614
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 617
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 616
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 620
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 619
17.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o zmene a doplnení podkladov pre rozhodnutie – KNAPECSTEEL, s.r.o.
17.8.2017 Úradná tabuľa
Odstúpenie spisu – Peter Jaššo, Ing. Marcel Jaššo, Ing. Roman Jaššo, Mgr. Marcela Jaššová, Anna Jaššová
17.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č.75/2017


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript