Zápisnice a zasadnutia obecného zastupiteľstva 2015

ZÁPISNICE A ZASADNUTIA
napísané 3.2.2015 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 4.2.2015

23.12.2015Zápisnica č.14/2015 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 10. decembra 2015 (4 MB)pdf
19.12.2015Uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 10. decembra 2015 (353.6 KB)pdf
14.12.2015Zápisnica č.13/2015 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 30. novembra 2015 (1.6 MB)pdf
2.12.2015Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 30. novembra 2015 (363.2 KB)pdf
18.11.2015 Zápisnica č.12/2015 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28. októbra 2015 (1.3 MB)pdf
3.11.2015Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 28. októbra 2015 (216.3 KB)pdf
29.10.2015Zápisnica č. 11/2015 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 5. októbra 2015 (1.6 MB)pdf
21.10.2015Zápisnica č. 10/2015 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28. septembra 2015 (3.9 MB)pdf
7.10.2015Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 5. októbra 2015 (238.7 KB)pdf
7.10.2015Uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 28. septembra 2015 (428.6 KB)pdf
28.8.2015 Zápisnica č. 9/2015 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17. augusta 2015 (1.3 MB)pdf
27.8.2015 Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 17. augusta 2015 (112.4 KB)pdf
27.8.2015Zápisnica č. 8/2015 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30. júla 2015 (2.4 MB)pdf
7.8.2015Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 30. júla 2015 (289.5 KB)pdf
7.7.2015 Zápisnica č. 7/2015 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25. júna 2015 (3.8 MB)pdf
6.7.2015Uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 25. júna 2015 (398.1 KB)pdf
25.6.2015Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 08. júna 2015 (239.7 KB)pdf
25.6.2015Zápisnica č. 6/2015 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08. júna 2015 (3 MB)pdf
9.6.2015Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 26. mája 2015 (122 KB)pdf
5.6.2015Zápisnica č. 5/2015 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26. mája 2015 (2.2 MB)pdf
11.5.2015 Zápisnica č. 4/2015 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 29. apríla 2015 (1.8 MB)pdf
11.5.2015 Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 29. apríla 2015 (147.4 KB)pdf
10.4.2015Uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 31.03.2015 (720.3 KB)pdf
10.4.2015Príloha č.1 k uzneseniam z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 31.03.2015 (443.4 KB)pdf
10.4.2015Zápisnica č.3/2015 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 31.03.2015 (3.2 MB)pdf
12.3.2015Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 02. marca 2015 (88.3 KB)pdf
11.3.2015Zápisnice č. 2/2015 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 02. marca 2015 (695.6 KB)pdf
12.2.2015Doplnenie zápisnice č.1/2015 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 26.01.2015 (316.1 KB)pdf
4.2.2015Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rosine 2015 (2.5 MB)pdf
9.2.2016Príloha k rokovaciemu poriadku (18.5 KB)pdf
3.2.2015Zápisnica č.1/2015 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 26.01.2015 (3.6 MB)pdf
3.2.2015Uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 26.01.2015 (588.8 KB)pdf

Nové dokumenty

 
23.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č. 76/2017
23.8.2017 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Rosina ako prípad hodný osobitného zreteľa
23.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania – Jaromír Brezáni
22.8.2017 Úradná tabuľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby – 801-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 2,035 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22.8.2017 Voľby do orgánov samospravnych krajov 2017
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 622
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 623
22.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 621
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 613
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 618
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 615
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 614
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 617
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 616
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 620
18.8.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 619
17.8.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o zmene a doplnení podkladov pre rozhodnutie – KNAPECSTEEL, s.r.o.
17.8.2017 Úradná tabuľa
Odstúpenie spisu – Peter Jaššo, Ing. Marcel Jaššo, Ing. Roman Jaššo, Mgr. Marcela Jaššová, Anna Jaššová
17.8.2017 Objednávky 2017
Obj. č.75/2017


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript