Tradície netradične

KULTÚRA
napísané 9.9.2011 , zverejnil Ľubomír Rendár
aktualizované 27.11.2013

Žijeme v rýchlej dobe plnej stresu a napätia. Niekedy môže byť dôležité na chvíľu sa zastaviť a zamyslieť sa nad tým, kde to vlastne žijeme. Ako žili naši predkovia a odkiaľ pochádzali?

Slávnostným krstom knižky Obrázky z Rosiny – Fragmenty z histórie a súčasnosti obce otvorili 19. júna 2011 v kultúrnom dome v Rosine podujatie s názvom Tradície netradične. Knižku pokrstil starosta obce Jaroslav Zábojník obilím, ktoré používali na výrobu chleba už prví obyvatelia územia Rosiny v období lužickej kultúry a používame ho aj dnes v 21. storočí.Súčasťou programu bolo vyhodnotenie súťaže o najkrajší strom obce, premietanie starých fotografií a spomienky pamätníkov. O kvalitný hudobný zážitok sa postarali klaviristka a pedagogička Elena Altusová a slovenská „etno-skupina“ Jaskyňa.

V knižke nájdete stručný prierez dejín obce od prvého osídlenia až po súčasnosť, kapitolu o nárečiach, zaujímavých osobnostiach, ale aj o životnom prostredí a niektorých jeho problémoch. Na záver nechýba rozprávka o tom, ako obec Rosina vznikla. Knižku si môžu všetci pozrieť aj na internetovej stránke obce.

Celé podujatie bolo však určené najmä žiakom základných škôl. Počas celého týždňa prichádzali do kultúrneho domu v Rosine deti najmä z mesta, kde pre nich boli pripravené tvorivé dielne tradičných remesiel a netradične mali možnosť samé si vybrať, čo budú robiť. Mohli si tu vyskúšať hrnčiarstvo, rezbárstvo, mletie múky a následne pečenie chleba, v tanečno-hudobnej dielni boli okrem iných tancov obľúbené preteky v odzemku, ktorý deti nazvali „slovenský break dance“. Do tajomstiev života včiel deti zasvätil včelár, u ktorého si každé dieťa vyrobilo vlastnú sviečku. Deti sa veľmi čudovali výrobe syra, keď z mlieka po dvoch hodinách naozaj vznikla pekná hrudka, ktorá po nakrájaní a posolení zmizla neuveriteľnou rýchlosťou. Aj pani učiteľky sa čudovali. „Niektorí „výrastkovia“ sú úplne ticho, vôbec o nich nevieme...“ Keď sa rozhľadeli, zbadali ich pri žarnove, kde s úsmevom a spotení odušu točia ťažkým kameňom, len aby namleli čo najviac múky.

V dnešnej dobe sa dá všetko kúpiť v obchode. Deti trávia svoj voľný čas za počítačmi a televízormi. Ako si môžu uvedomiť skutočnú hodnotu potravín, odevu, jednotlivých výrobkov..., keď nevedia ako vznikajú, odkiaľ pochádzajú a koľko práce sa za tým skrýva? Tvorivé dielne im umožnili nahliadnuť do spôsobu výroby niektorých produktov, na ktorých sme (alebo naši predkovia boli) dennodenne závislí. Pomocou zážitkovej pedagogiky si mohli na chvíľu vyskúšať, koľko úsilia museli otcovia našich otcov vynaložiť, aby prežili. Koľko námahy ich stálo, kým si namleli trochu múky na chlieb, aby si ho mohli upiecť... Členovia OZ Prales chceli týmto spôsobom aspoň čiastočne priviesť deti k tomu, aby si uvedomili skutočné hodnoty v živote.

Celé podujatie malo veľký úspech u žiakov aj učiteľov, preto OZ Prales verí, že sa aj v budúcnosti nájdu prostriedky na organizáciu takýchto aktivít. Projekt vznikol vďaka podpore Nadácie SPP, priestory na tvorivé dielne poskytol Obecný úrad v Rosine.
Martin Mikoláš

Článok v Žilinskom večerníku

Fotografie: Daniel Vanoch

 

Nové dokumenty

 
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Ing.Ľubomír Machyna, Mgr. Katarína Machynová - rozšírenie verejného STL plynovodu
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Ing. Martin Janžo, Bc. Jozef Chovanec - rozvod plynu a SLP
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania - Ing.arch. Tibor Kočuta, Bc.Petra Kočutová – novostavba RD, prípojky IS, prístupová komunikácia, studňa
15.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Miloš Kozmon, Eva Kozmonová – novostavba RD, prípojky IS
14.10.2019 Úradná tabuľa
Predloženie odvolania na vyjadrenie účastníkom konania – MUDr.Pavol Šulan
14.10.2019 Zmluvy o dielo
Zmluva č.30/2019 o vytvorení diela o autorskom práve
14.10.2019 Úradná tabuľa
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania – SKV Žilina – rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie – I. etapa
11.10.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
11.10.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
11.10.2019 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta č.726 - Dodatok č.1
11.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 93/2019
10.10.2019 Faktúry prijaté
Prijaté faktúry 01.09.2019.-30.09.2019
10.10.2019 Úradná tabuľa
Výzva na predkladanie ponúk - "Dodávka a inštalácia prvkov detského ihriska"
9.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 92/2019
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Ing. Tomáš Barilič, Ing. Andrea Bariličová – novostavba RD, prípojky IS
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Branislav Fizik, Monika Fiziková – novostavba 2 RD, 2x prípojky IS, 2x žumpa
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Veronika Majtánová – prístupová komunikácia
9.10.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Ing. Jozef Roman – novostavba RD, prípojky IS
9.10.2019 Ostatné informácie
ODKALISKO ROSINA - REAKCIA STAROSTU
9.10.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 91/2019


Projekty a aktivity obce