Október - mesiac úcty k starším 2017

KULTÚRA
napísané 25.10.2017 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 25.10.2017

Prišla jeseň a s ňou mesiac október – Mesiac úcty k starším. Tento mesiac si možno viac ako inokedy uctievame a všímame starších občanov.

Ako prejav veľkej vďaky a úcty sme i v našej obci v predposlednú októbrovú nedeľu našim seniorom pripravili slávnostné posedenie v kultúrnom dome s bohatým kultúrnym programom a občerstvením.

Našim starším spoluobčanom prajeme, aby objavili vo svojom živote veľa krásnych chvíľ, našli pokoj v duši, aby ich v ďalších rokoch sprevádzala len láska a porozumenie v kruhu svojich najbližších. Niekedy milé slovo a vďačný úsmev má cenu zlata. Úprimne im prajeme, aby boli ešte dlhé roky zdraví  a šťastní, aby nikdy nepocítili samotu a aby sa vždy našiel človek, ktorý bude kráčať s nimi a nie len vedľa nich.

výstrahy počasia na zajtra

Nové dokumenty

 
17.11.2017 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rosina
17.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 711
17.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 710
16.11.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o výrube drevín – výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných prastov (SSE-D, a.s.)
16.11.2017 Úradná tabuľa
Verejná telekomunikačná optická sieť KOREX I. Etapa – rozhodnutie
16.11.2017 Úradná tabuľa
Dodatok č.3 k VZN 1/2015 - návrh
16.11.2017 Objednávky 2017
Obj. č. 107/2017.
16.11.2017 Úradná tabuľa
Rozpočet na rok 2018 - návrh
15.11.2017 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD1
15.11.2017 Zmluvy o nájme a prenájme
Zmluva o prenájme KD
15.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 720
15.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 723
15.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 721
15.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 726
15.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 722
15.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 724
15.11.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 725
14.11.2017 Úradná tabuľa
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rosina na I. polrok 2018


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript