Deň úcty k starším (12. 10. 2014)

KULTÚRA
napísané 12.10.2014 , zverejnil Ľubomír Rendár
aktualizované 14.10.2014

Obec Rosina si opäť uctila skôr narodených obyvateľov našej obce, keď v nedeľu 12. 10. 2014 v rosinskom kultúrnom dome usporiadala Komisia kultúry, školstva a športu pri OcÚ Rosina v spolupráci so ZŠ a MŠ Rosina kultúrno-spoločenské podujatie k dňu úcty k starším osobám. Najskôr všetkých prítomných srdečne privítala členka komisie M. Pechočiaková a o niekoľko momentov potešili svojich starých rodičov, ale aj ostatných hostí naše deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy svojimi rečňovankami, pesničkami a vtipmi. Po tomto krásnom programe detí už zaznievali tóny hudobnej skupiny Bonita z Považskej Bystrice. To, že mali všetci dobrú náladu a že sa všetci zabávali, potvrdzujú aj fotografie všetkých zúčastnených nielen pri stoloch s občerstvením, ale aj pri tanci a speve. Napokon sa treba poďakovať komisii kultúry, žiakom základnej školy, ktorí pomáhali pri príprave darčekov a pohostenia pre hostí, vedeniu ZŠ a MŠ Rosina, ale aj ostatným, ktorí priložili pomocnú ruku pri príprave tohto podujatia.
Ľ. Rendár

Foto: Ľ. Rendár

Nové dokumenty

 
19.1.2018 Zápisnice a uznesenia 2017
Zápisnica č. 6/2017 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 13.12.2017
19.1.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
výpožička KD
17.1.2018 Objednávky 2018
Obj. č. 1, 2 a 3/2018
17.1.2018 Úradná tabuľa
Oznámenie o dražbe – KN-C 1788/173 k.ú. Rosina
17.1.2018 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 738


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript