Deň narcisov

KULTÚRA
napísané 3.6.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 27.11.2013

Tento rok opäť Deň narcisov (15.4.) zafarbil ulice do žlta.

Aj žiaci ZŠ s MŠ Rosina v spolupráci s obcou vyjadrili symbolickú spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Žiačky 9. ročníka Z. Konštiaková, M.Jandová, N. Pekárová, N. Kozačková, V. Králiková rozdali narcisy žiakom aj obyvateľom obce.
Spoločne sa vyzbieralo 300 €, ktoré boli zaslané na účet Ligy proti rakovine.

Žiačkam a pani uč. Cisárikovej ďakujem za veľkú ochotu a pomoc, ostatným za finančnú podporu projektu.

Nové dokumenty

 
19.1.2018 Zápisnice a uznesenia 2017
Zápisnica č. 6/2017 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 13.12.2017
19.1.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
výpožička KD
17.1.2018 Objednávky 2018
Obj. č. 1, 2 a 3/2018
17.1.2018 Úradná tabuľa
Oznámenie o dražbe – KN-C 1788/173 k.ú. Rosina
17.1.2018 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 738


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript