Deň narcisov

KULTÚRA
napísané 3.6.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 27.11.2013

Tento rok opäť Deň narcisov (15.4.) zafarbil ulice do žlta.

Aj žiaci ZŠ s MŠ Rosina v spolupráci s obcou vyjadrili symbolickú spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Žiačky 9. ročníka Z. Konštiaková, M.Jandová, N. Pekárová, N. Kozačková, V. Králiková rozdali narcisy žiakom aj obyvateľom obce.
Spoločne sa vyzbieralo 300 €, ktoré boli zaslané na účet Ligy proti rakovine.

Žiačkam a pani uč. Cisárikovej ďakujem za veľkú ochotu a pomoc, ostatným za finančnú podporu projektu.

Nové dokumenty

 
18.7.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
Zmluva o nájme KD
13.7.2018 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rosina
13.7.2018 Ostatné zmluvy 2018
Hromadná licenčná zmluva
13.7.2018 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania – Ing. Ľubomír Machyna, Mgr. Katarína Machynová
13.7.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
13.7.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
prenájom KD
13.7.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
12.7.2018 Voľby 2018
Informácie pre voliča


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce