Deň narcisov

KULTÚRA
napísané 3.6.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 27.11.2013

Tento rok opäť Deň narcisov (15.4.) zafarbil ulice do žlta.

Aj žiaci ZŠ s MŠ Rosina v spolupráci s obcou vyjadrili symbolickú spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Žiačky 9. ročníka Z. Konštiaková, M.Jandová, N. Pekárová, N. Kozačková, V. Králiková rozdali narcisy žiakom aj obyvateľom obce.
Spoločne sa vyzbieralo 300 €, ktoré boli zaslané na účet Ligy proti rakovine.

Žiačkam a pani uč. Cisárikovej ďakujem za veľkú ochotu a pomoc, ostatným za finančnú podporu projektu.

Nové dokumenty