Deň matiek 2011

KULTÚRA
napísané 3.6.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 27.11.2013

Prítomných srdečne privítala členka kultúrnej komisie pani Mária Pechočiaková. O kultúrny program sa postarali žiaci ZŠ s MŠ tiež v spolupráci so ZUŠ.

 


Všetky deti boli odmenené sladkosťami a mamičky odchádzali s úsmevom a kvietkom.

Nové dokumenty