Deň matiek 2011

KULTÚRA
napísané 3.6.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 27.11.2013

Prítomných srdečne privítala členka kultúrnej komisie pani Mária Pechočiaková. O kultúrny program sa postarali žiaci ZŠ s MŠ tiež v spolupráci so ZUŠ.

 


Všetky deti boli odmenené sladkosťami a mamičky odchádzali s úsmevom a kvietkom.

Nové dokumenty

 
19.1.2018 Zápisnice a uznesenia 2017
Zápisnica č. 6/2017 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 13.12.2017
19.1.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
výpožička KD
17.1.2018 Objednávky 2018
Obj. č. 1, 2 a 3/2018
17.1.2018 Úradná tabuľa
Oznámenie o dražbe – KN-C 1788/173 k.ú. Rosina
17.1.2018 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 738


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript