Stavanie mája (2012)

KULTÚRA
napísané 30.4.2012 , zverejnil Ľubomír Rendár
aktualizované 27.11.2013

K ľudovým tradíciám na Slovensku patrí aj stavanie mája. Hoci máje sa stavajú v podvečer alebo v noci z 30. apríla na 1. mája, tento rok sa členovia Komisie kultúry, školstva a športu  Obecného zastupiteľstva v Rosine rozhodli v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z Rosiny máj postaviť až 1. 5. o 16.00 hod. z pragmatických dôvodov - aby sa aj zamestnaní občania mohli prísť pozrieť na túto udalosť, pretože práve v tento deň je štátny sviatok.

A ako sa toho podujatie vydarilo? Môžete sa presvedčiť na obrázkoch z fotogalérie nižšie.

Za výbornú organizáciu podujatia treba poďakovať najmä členom spomínanej komisie, DHZ Rosina, bez nich by nebolo možné taký krásny máj postaviť, rosinskému urbariátu za vhodný strom, firme Mikomix za vypožičanie hydraulickej ruky, ale aj zamestnancom OÚ v Rosine za pomoc pri príprave mája a vyhlasovanie v obecnom rozhlase.
Ľ. Rendár

Fotografie: Tomáš Kováč

Nové dokumenty

 
19.1.2018 Zápisnice a uznesenia 2017
Zápisnica č. 6/2017 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 13.12.2017
19.1.2018 Zmluvy o nájme a prenájme
výpožička KD
17.1.2018 Objednávky 2018
Obj. č. 1, 2 a 3/2018
17.1.2018 Úradná tabuľa
Oznámenie o dražbe – KN-C 1788/173 k.ú. Rosina
17.1.2018 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 738


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript