KULTÚRA 27.9.2019

Životné jubileum 95 rokov

KULTÚRA 11.3.2019

FAŠIANGY

KULTÚRA 10.1.2019

Vianočné trhy 2018

KULTÚRA 29.10.2018

Deň úcty k starším

KULTÚRA 4.5.2018

Deň matiek 2018

KULTÚRA 3.5.2018

Stavanie mája

KULTÚRA 10.4.2018

Pojinko bol už aj u nás!

KULTÚRA 15.2.2018

Fašiangy v obci

KULTÚRA 20.12.2017

Vianočné trhy 2017

KULTÚRA 15.12.2017

Vyšívanie na Mikuláša

KULTÚRA 7.12.2017

Mikuláš na OcÚ Rosina

KULTÚRA 18.10.2017

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

KULTÚRA 11.10.2017

Jeseň na dedine 2017

KULTÚRA 25.2.2017

Fašiangy 2017

KULTÚRA 8.1.2016

Vianočné trhy 2015

KULTÚRA 7.12.2015

Adventný koncert

KULTÚRA 26.2.2015

Vráťme knihy do rúk deťom

KULTÚRA 24.11.2014

POZVÁNKA - Adventné vence

KULTÚRA 12.10.2014

Deň úcty k starším (12. 10. 2014)

Obec Rosina si opäť uctila skôr narodených obyvateľov našej obce, keď

Projekty a aktivity obce