FOTOGALÉRIAMedzinárodný deň starších osôb 2012

Fotografie: M. Pechočiaková a Ľ. Rendár

Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce