Ochrana osobných údajov – Zodpovedná osoba

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
napísané 18.7.2018 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 23.7.2018

Obec Rosina (ďalej len prevádzkovateľ) spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ  č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že poveril výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb. Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a  v súvislosti  s výkonom svojich úloh  je  viazaná povinnosťou mlčanlivosti. Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

Kontakt na zodpovednú osobu:

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

korešpondenčná adresa:
Obec Rosina
013 22 Rosina č. 167

23.7.2018Informácie o spracúvaní osobných údajov (304.5 KB)pdf

Nové dokumenty